19
Вт, Ян
16 Нови статии

Коментар
Инструменти
Шрифт

mezВ бр. 19/ 2011 г. на в. „Старият мост“ беше публикуван материал, в който е констатирано, че в началото на село Мезек /точно при разклона за тракийската гробница/ има заблатени парцели и от застоялата в тях вода се разнася страшна миризма. Освен това, мястото става опасен развъдник на комари. Това са парцели, които граничат и с главния път, идващ от Свиленград, и с пътя към гробницата.

Този проблем е бил разгледан от Общинския съвет, който препоръчва на собствениците на парцелите да запълнят със земна маса собствените си имоти. Това е изключително непосилно за изпълнение. Ето защо ние пак предлагаме по-лесно и разумно решение на проблема: да се прокопае с багер канал от указателните табели за гробницата до моста, който се намира на самия път за гробницата срещу къщата на Желязко Гачев. Под този мост и сега минават води, които идват от имотите около него.

Ако се приеме това наше предложение, ще се реши и един друг проблем. Водите, които идват от улицата, на която живеят Христо Ян. Джамбазов и Бойчо Христов, и носят пръст и пясък върху асфалтовото платно на пътя за гробницата, ще се хванат с метална решетка – така, както е направено пред дома на Здравко Керов и на много други места в Свиленград.

Тези води създават и трети проблем. В момента те се движат по уличното платно и създават условия за транспортни произшествия. Там няма знак за ограничение на скоростта и колите се движат много бързо на влизане и излизане от Мезек.

Събралата се в най-ниското място на главния път /в близост до бившето ТКЗС/ вода прелива към старото корито на реката, идваща от дерето до крепостта. Когато се построи пречиствателната станция в селото коритото на реката беше изравнено, защото в него се положиха тръби за отходна канализация и въпросната вода сега няма накъде да се оттича. Там също се заблатява и мястото е източник на лоши миризми и развъдник на комари.

Знаем, че всичко опира до парични средства, но нека се помисли за най-евтиния и ефективен вариант за решение на проблема. Считаме, че нашето предложение е най-приемливо за изпълнение.

Янко Начев, Димитър Благоев, Христо Илиев, Атанас Владимиров, Христо Христов, Огнян Начев, Петър Наков, Кольо Колев, Панайот Панайотов, Никола Николов

Сходни