Коментар
Инструменти
Шрифт
Конкурсът за автобусни превозвачи по лините от Свиленград за София и Пловдив се провали. Причината - общински чиновници объркали членовете на Закона в конкурсната документация?! Нахалос отидоха старанието и подготовката на фирмите – участнички, напразно бяха разкарвани и автобусите за оглед от комисията. На всичкото отгоре участниците си разкриха картите с отварянето на офертите. Сега цялата процедура ще трябва да се проведе отново. Дали на втория тур ще спечели правилният превозвач, ще видим...