14
Нед, Апр
14 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

Българската агенция по безопасност на храните създава лаборатория за химически анализи на ГКПП Капитан Андреево. За тази цел предстои преустройство със смяна на предназначението на съществуваща едноетажна сграда. Тя се намира в местността ,,Саксон алча“ край с. Капитан Андреево, застроената площ е 161 кв. м.

Както „Старият мост“ писа, с решение на Министерския съвет този имот, публична държавна собственост , бе предоставен безвъзмездно за управление на Българската агенция по безопасност на храните. Преди това той е бил с предоставени права за управление на Агенция „Митници“. Прогнозната стойност на предстоящото преустройство е 269 хил. лв.

Фирмата-изпълнител на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционен проект ще бъде определена съгласно Закона за обществени поръчки. СМ