29
Сря, Май
16 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

Българското консулство в Истанбул публикува правила за влизане и пътуване в Турция.

При влизане на турска територия с лек автомобил превозното средство се регистрира на водача и единствено той има право да го управлява и изнесе от турска територия. Не се разрешава преотстъпване или управление от друго лице, било то с пълномощно, дори регистрираният на влизане водач да се намира в същото МПС.

При проверка от турските контролни органи и установяване на нарушение на горното изискване, автомобилът може да бъде задържан и след няколко дневна бюрократична процедура изпратен в офис на турските митници към съответното населено място, след което върнат на водача след заплащане на солидна глоба, съобщават от консулството.

Българските граждани, на чието име е регистриран автомобил, при влизане на турска територия нямат право да напускат страната без да изнесат автомобила или да представят официален документ с уважителни причини, налагащи това. От консулството напомнят на българските граждани, пътуващи в Турция, че е тяхно задължение да имат здравна застраховка, валидна на турска територия.

Българските граждани, посещаващи Република Турция с цел лечение, следва да отчитат, че отношенията им с лечебното заведение са от частно правен характер и не могат да разчитат на консулско съдействие при възникнали спорове от финансово или друго естество.