Гранична полиция
Инструменти
Шрифт

ГКПП Капитан Андреево работи с 50 на сто от капацитета си

Съкращението на 17,5 % от щата на Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ и регионалните структури, извършено през 2009 г., не е съобразено с предстоящите задачи по изпълнението на шенгенските критерии и с реалните потребности от персонал за осигуряване на законово регламентираните функции и дейности, както и с направените предложения от ръководството на ГДГП.

Това е записано в доклад за резултатите от извършен одит на програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим“ на ГДГП за периода от началото на 2007 г. до 30.09.2009 г., направен от Сметната палата. В него се посочва, че липсата на концепция за развитието на службата след предстоящото присъединяване кам Шенгенското пространство и за провеждането на кадрова политика в тази посока след присъединяването на страната към ЕС е причина за механичното разпределение на съкратените щатни бройки между териториалните звена, в това число и структурите, отговарящи за гранични контрол по външните граници на ЕС.

При направената проверка било установено, че извършените съкращения на щата затрудняват нормалното изпълнение на задачите на регионалните дирекции по охрана на държавната граница и контрол на граничния режим. Установено било, че най-проблемно е състоянието на РДГП-Елхово, която отговаря за една от най-рисковите зони на държавната граница. От доклада става ясно, че на ГКПП Капитан Андреево с отпуснатия щат са осигурени максимално 12 от общо 23 автоматизирани работни места, или около 50 на сто от капацитета на пункта. Посочва се също, че в ГПУ-Свиленград оперативната обстановка е изключително активна. Поради недостатъчен управленски състав при констатиране на нарушение на граничния режим и провеждането на оперативно-издирвателни действия се налага пренасочване на служители, на които са възложени и други дейности.

Имаме такъв проблем, ще имаме затруднения през лятото, когато е най-активният сезон, каза началникът на ГПУ-Свиленград комисар Георги Калайджиев.

Както е известно, над 50 гранични полицаи от ГПУ Свиленград и Ново село бяха пенсионирани накуп през април 2009 г., за което „Старият мост“ тогава подробно писа. Скоро след това бяха съкратени и 26 волнонаемни служители.

Елена МИХАЛЕВА