Гранична полиция
Инструменти
Шрифт

ogradaНяма да се вдига защитна мрежа по българо-турската граница. Това постанови Министерският съвет на заседанието си в сряда.

По този начин се отменя решението от април м. г., което предвиждаше изграждането на 181 км защитна мрежа между България и Турция с цел ограничаване на разпространението на болестта шап и други заразни болести.

Според публикуваната информация от МС мотивите за отказа са финансови и екологични. Съгласно окончателния вариант на инвестиционния проект общата строителна стойност на обекта за трите области – Бургас, Ямбол и Хасково, възлиза на 28 млн. лв. с ДДС, като тази сума превишава четири пъти одобрената с решението на МС. Ще бъдат необходими допълнителни средства и за обезщетения на собственици на отчуждени имоти, както и средства за текущо и бъдещо поддържане и контрол на изграденото съоръжение.

Решението е взето и поради факта, че трасето преминава през 9 защитени зони за опазване на местообитания и птици и е необходима допълнителна оценка за съответствие по Закона за биологичното разнообразие.

През януари миналата година отпусна 200 хил. лева, с които по спешност бе опъната 7 км мрежа в района на ГКПП Капитан Андреево

СМ