17
Сря, Юли
30 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Обявиха конкурс и за шеф на отдел „Правно - нормативен“

До 2 декември 2010 г. ще се приемат документи за участие в обявения конкурс за началник на свиленградската митница. Процедурата бе задвижена само два дни след като „Старият мост“ единствен прогнозира старта й.

Минималните изисквания към кандидатите са да имат висше образование стапен магистър и професионален опит 6 години, от които най-малко 5 години стаж в системата на Агенция „Митници“ или придобит първи младши ранг. Мераклията за шеф на митницата трябва да притежава способност да ръководи, организира и контролира работата в поверената му митница; да познава задълбочено и притежава опит в прилагането на нормативните  и други актове, регламентиращи  митническата материя; да има компютърни умения - работа с офис пакет за Windows и  Internet; да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците и на изискванията по чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация. Самият конкурс ще се състои в защита на концепция на тема: „Подобряване организацията на работа в митницата с цел по-висока събираемост на приходите към Републиканския бюджет”; тестове за психологическа пригодност и професионална компетентност и интервю. Минималният размер на основната заплата за заемане на длъжността е 700 лева

Конкурс е обявен и за ачалник на отдел „Правно - нормативен” в Митница Свиленград. Щатът е разкрит при структурни реформи преди няколко месеца, когато секторът с това название прерасна отдел. Минималните изисквания за заемане на длъжността са: висше юридическо образование – магистър, придобита юридическа правоспособност; професионален опит 6 години или придобит IІ младши ранг. Конкурсът ще премине в три етапа: практически изпит, решаване на тест за професионално-психологическа пригодност и интервю. Документи се приемат до 6 декември, а минималната основна заплата за длъжността е 629 лева.

Според запознати, още първите дни след обявяването на конкурса имало доста мераклии, сред които и свиленградчани, и за двата поста.

СМ