21
Сря, Фев
32 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

И четиримата кандидати, подали документи, са допуснати до конкурса за началник на свиленградската митница. 5-членна комисия, назначена със заповед на директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, излезе с решение, че Валентин Велков, Любомир Терзиев, Тодор Караиванов и Христо Русев отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

Четиримата трябва да представят писмена концепция на тема „Подобряване организацията на работа в митница Свиленград, с цел по-висока събираемост на приходите към Републиканския бюджет и превенция на корупционните практики” с обем до 3  стандартни машинописни страници в деловодството на  Агенция „Митници” или по електронната поща. Кандидатите ще преминат и тестове за лидерски умения и за психологическа пригодност. Онези от тях, които са получили резултати над определен минимум, ще бъдат поканени на интервю. След това ще бъде определено кой ще бъде назначен на поста.

Както „Старият мост“ писа, отлично информирани източници твърдят, че Тодор Караиванов е най-големи шансове, тъй като е единственият действащ митничар сред кандидатите.

СМ