29
Нед, Мар
34 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за две щатни бройки на длъжност „митнически инспектор в сектор „Рентгенови системи“, отдел „Борба с наркотрафика“ с място на работа в МП Капитан Андреево на Митница Бургас обявиха от ведомството.

Минималните изизисквания за заемане на длъжността са висше образование, степен бакалавър, в някоя от областите „Природни науки, математика и информатика“; „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност; „Технически науки“. професионален опит не се изисква. Допълнително ще се ранжират компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство; ползване / владеене на западен / чужд език; положително медицинско заключение за работа с източници на йонизиращи лъчения; удостоверение за правоспособност за работа с източници с йонизиращи лъчения; декларация за съгласие за работа в йонизираща среда.

В случай, че са класирани, преди встъпване в длъжност кандидатите следва да преминат предварителен медицински преглед и да представят експертно заключение за медицинска годност на работещи в среда на йонизиращи лъчения. Предимство носи професионален опит, свързан с познанията в областта на рентгеновата техника, владеенето на чужд език. Основната заплата за позицията тръгва от 800 лв., а документи се приемат до 23 юли.

СМ