Митница
Инструменти
Шрифт

     Териториална дирекция „Тракийска“ /бившата Митница Пловдив/ обяви трета процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 17 647,9 литра етилов алкохол, мастика, узо, анасонови напитки, джин, мента и сладки алкохолни продукти с цел преработка.

Алкохолът е задържан от митническите служители при проверки и е отнет в полза на държавата с влезли в сила административнонаказателни производства. 

  За участие в търга се допускат само лицензирани складодържатели, съгласно ЗАДС. Продаваният алкохол е обособен в 22 позиции с различно съдържание. Всяка позиция е с отделна начална тръжна цена. Общата начална тръжна цена на цялото количество е 15 132,40 лева.

Заявления за участие в търга се подават в Митническо бюро - Свиленград от 13-и май до 17-и май 2019 г. Оглед на продаваната стока се осъществява в складова база „Монопол“ в Свиленград от 8-и май до 10 - и май 2019 г. от 9.00 ч. до 17.30 ч.

За участие в търга се внася депозит в размер на 10% от началната тръжна цена.

Пълната информация за търга е обявена на интернет страницата на Агенция „Митници".