Митница
Инструменти
Шрифт

 Конкурс за трима митнически инспектори на МП Капитан Андреево обяви Агенция „Митници“. Вакантните щатове са за сектор „Рентгенови системи“ към отдела „Борба с наркотрафика“ на ТД „Южна морска“- Бургас.

Изискванията са кандидатите да имат висше образование с минимална образователна степен бакалавър по една от следните специалности: „Природни науки, математика, информатика“, „Технически науки“, „Сигурност и отбрана“. Посочени са и допълнителни изисквания - компютърни умения и ползване/владеене на чужда език. Необходимо е също кандидатите да декларират съгласие за работа в йонизираща среда.

Начинът на провеждане на конкурса включва три етапа – решаване на тест, изследване на професионална и психологическа пригодност/тест за интегритет/ и интервю.

Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат документи до 10 септември т. г. на адрес: Свиленград, ул.“Асен Илиев“ 1, ет. 2/ кв. Гарата/.

Агенция „Митници“ е обявила конкурс и за 5-има инспектори в сектор „Рентгенови системи“ и на МП Лесово. Условията за участие са същите, като крайният срок за подаване на документи е 10 септември на адрес: Бургас, пл. „Ал. Батенберг“ 1, деловодство на ТД „Южна морска“.