15
Сря, Юли
11 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

 Конкурс за две щатни бройки за длъжността „инспектор“ в Митнически пункт Капитан Андреево обявиха днес от Агенция „Митници“.

Кандидатите трябва да са с висше образование, минимум бакалавър, в една от областите Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Сигурност и отбрана с професионално направление „Национална сигурност“; Технически науки. Професионален опит не се изисква. Допълнителни изисквания са компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство; ползване/владеене на чужд език; да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците. Предимство носят уменията за работа в екип.

Основната заплата за заемане на длъжността тръгва от 900 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове за формиране на възнагражденията.

Конкурсът ще се състои в решаване на тест, изследване за професионална и психологическа пригодност, интервю. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап.

Документи за участие се подават лично от кандидата или чрез упълномощен представител с пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Териториална дирекция Южна морска на адрес: гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1, етаж 2, в срок до 23.03.2020 година включително.

Това е третият конкурс за митничари в Свиленград, обявен от Агенция „Митници“ тази година.

СМ