21
Сря, Апр
25 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Трафикант бяга с колата си от пункта, полицаите го залавят и връщат

Масови безкомпромисни проверки на внасяни от Турция стоки се извършват тези дни на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщиха потърпевши търговци за „Старият мост“.

На засилен контрол са подложени лекотоварните транспортни средства – микробуси и леки коли. Вчера в ранни зори лично новият началник на митническия пункт застанал на платното, за да контролира проверките.

Видят ли стоки, които се внасят без необходимото специално разрешително, като месни и млечни хранителни продукти, селскостопански препарати и др., митничарите веднага ги свалят, оплака се куфарен търговец. Изделия пък дори и с малко над разрешеното количество, ни задължават да обмитим или, ако не сме съгласни, ги отнемат в полза на държавата. Почти всеки ден пътувам до Турция, през три дена си правя PCR тест, ама ако продължава така, алъш-веришът ни отива на кино и ще трябва да се отказвам, кахъри се той.

Днес пред очите ми един трафикант се опита да избяга с колата си, продължи с преживяванията си търговецът. Малко след като го отклониха за проверка, даде газ и през трасето на тировете напусна пункта. По-късно разбрах, че полицаите го заловили на Гарата и върнали обратно на границата със стоката, приключи разказа си той.

По повод на проверките от Митницата поясниха:

На МП Капитан Андреево се извършва контрол по отношение на пътници, които ежедневно преминават с леки автомобили през пункта към Турция и обратно в България. Повечето от тези пътници пренасят стоки, които са в обхвата за устно деклариране, но извън обхвата на Регламент на ЕС 1186/2009  и българското законодателство за допускане за безмитен внос.

Това са стоки, които не попадат в обхвата на чл.58 ал.4 от ЗДДС и не изпълняват условията за внос на стоки с нетърговски характер според точка 54 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, съгласно която „внос с нетърговски характер" е вносът, който отговаря на следните условия:

а) не се извършва редовно; 

б) състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци; 

в) видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.

Стоките, които пренасят пътниците  в обеми, надвишаващи лимитите, определени в Регламент на ЕС 1186/2009 и българското законодателство, се задържат с разписка, която е по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. В разписката стоката се индивидуализира, за да се изчисли митническата стойност, въз основа на която се определят дължимите публични държавни вземания - мито и ДДС.

 В срок до 10 дни от датата на издаване на разписката лицата, чиято стока е задържана, следва да представят необходимите документи за определяне на митническата стойност (фактури или касови бележки) и да заплатят дължимите държавни публични вземания. След заплащането, което се извърша по банков път, задържаната стока се допуска за свободно обръщение.