26
Съб, Ное
24 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за митнически инспектор в отдел „Пътни такси и разрешителен режим“ на ГКПП Капитан Петко войвода обяви Териториална дирекция Митница Пловдив.

Изискванията са кандидатите да имат висше образование – бакалавър. Допълнителни предимства са компютърни умения, ползване на чужда език, да са български граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв.

Конкурсът ще премине на три етапа. Първият включва провеждането на тест за познание от професионалната област на длъжността и относно администрацията. Вторият - изследване на професионална и психологическа пригодност. Третият – интервю.

Основната заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата в границите от 710 лв. до 2 600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, се казва още в обявлението за конкурса.

Документи за участие се подават до 21,11.2022 г., включително, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в деловодството на Митническо бюро Свиленград на адрес: гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1. Тел. за контакти: 0379/ 73 128.