19
Сря, Юни
27 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

  Практически занятия по програма „Митнически и данъчен контрол“ за магистри от Стопанския факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ проведоха в периода 27-28 май 2023 г. митническите служители от бюрата в Пловдив и Свиленград и граничните пунктове Капитан Андреево и Капитан Петко войвода, съобщиха от пресцентъра на Агенцията. Занятията ръководи доц. д-р Цветан Мадански.

Първата част от практикума се състоя в Митническо бюро Пловдив, където студентите бяха запознати с различни видове митнически документи и митническите режими „Допускане за свободно обращение“ и „Износ". Демонстрирана бе в реално време щателна проверка в митническо хале на стоки, превозвани с товарен автомобил.

На МП Капитан Андреево бяха проведени практически занятия и представяне дейността на Агенция „Митници“ на пункта, както и на другите институции  – Министерството на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните, Националната агенция за приходите и Министерството на здравеопазването.

Студентите посетиха Митническо бюро Свиленград и ГКПП Капитан Петко войвода, където освен за работата на митническите служители в бюрото научиха и за функциите, задълженията и правомощията на различните служби за контрол на вътрешна граница на ЕС.

Осъщественият практикум е по линия на сключеното партньорство между Агенция „Митници“ и СУ „Св. Климент Охридски“ в съответствие с изразената институционална подкрепа за развитието на МП „Митнически и данъчен контрол“ в Стопанския факултет.