25
Чет, Юли
29 Нови статии

 

 

Гугъл Голям 

 

Харесай ни във фейсбук :)

Парламентарни избори 2023
Инструменти
Шрифт

Ако искате да гласувате чрез подвижна секция, трябва да подадете заявление до 18 март

Важни за хората срокове, свързани с Парламентарните избори на 2-ри април, изтичат тази седмица. 

До 18 март 2023 год. вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - ТУК, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

До 18 март 2023 год вкл./събота/ избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Заявлението трябва да е подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от ИК /за вписване в списъка за гласуване по настоящи адрес/ и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден ¬ 27.03.2023 г., и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Засега, обаче такава не се очертава да има, тъй като за отварянето ѝ са необходими най-малко 10 желаещи. До днес заявление за образуване на подвижна избирателна секция е подал само един правоимащ. 

Според поаледни промени, хората с увреждания ще могат да гласуват с подвижни секции, като за целта не е необходимо да представят решение за ТЕЛК, а само заявление. От ЦИК изпратиха указания на всички кметове на общини да прилагат новите разпоредби в Закона за здравето относно удължените ТЕЛК решения. Хората с изтекли ТЕЛК решения, също ще могат да упражнят правото си на вот от домовете си, ако в общината има подвижна секционна комисия. Изискването е за заболяването да е от такъв характер, че да не позволява на избирателя да напусне дома си и да отиде до изборното помещение. 

До 25 март 2023г. вкл./събота/ всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Заявленията може да изтеглите от ТУК или да получите на място в Общинската администрация в Свиленград.