20
Сря, Окт
21 Нови статии

 С близо 3 млн. лв. за година са се увеличили данъците и осигуровките, внесени в бюджета чрез физически ПОС-терминал на НАП, съобщават от офиса на приходната администрация в Хасково. Към края на септември миналата година платените задължения чрез терминално устройство са били около 4,6 млн. лв., а към 30.09.2021 г. – над 7,4 млн. лв.

Това е показател за доверието на гражданите в системата за преки плащания на НАП, която им дава възможност за секунди да изплатят дължим данък или осигуровка, коментират от Агенцията. Плащането чрез ПОС-терминал е особено ефективно при издължаването на здравни осигуровки с цел спешно възстановяване на здравни права или когато на лицето му е необходимо удостоверение, че няма неплатени стари задължения.

За разлика от другите видове, плащането чрез терминално устройство е без такса и се отразява веднага в личните данъчно-осигурителни сметки на гражданите. Това означава, че задължението се погасява на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Единствено, обръщат внимание от НАП, когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение, и отнема повече време.

Клиентите на НАП в Хасково могат да плащат дължими суми чрез 8 физически ПОС-терминала, съобщават от офиса и уточняват, че 7 от тях се намират в централната сграда на пл. „Свобода“ 2, а 1 в сградата на дирекция „Събиране“ на бул. „България“ 152.

Регистрирана в Свиленград фирма е депозирала в РИОСВ-Хасково инвестицинонно намерение за изграждане на зона за отдих.

Тя ще бъде построена в собствен имот край село Чернодъб. Общата площ е малко над 130 хил. кв м. Там ще бъдат монтирани 18 малки дървени къщички, тип бунгало. Планиран е и малък спа-център с душове, съблекални, кафене. По периферията на имота ще се оформи пътека за разходки и бягане с ширина 4 м. Община Свиленград вече е дала разрешение за подкастряне на дърветата в района. Сондаж ще задоволява нуждите от вода.

Както гласи нормативната уредба, инвестиционното намерение вече е обявено и в кметството в Чернодъб.

СМ

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково и уточняват, че срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който те се отнасят. Сезонните работници, както и безработните, които се осигуряват за своя сметка, най-напред подават в НАП декларация Образец 7. Това може да стане електронно с персонален идентификационен код (ПИК), с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и на място в офис на приходната агенция. Срокът за подаване на декларация Образец 7 е също до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв., обръщат внимание от НАП. Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в Портала за е-услуги на НАП на електронен адрес https://portal.nra.bg/details/health-insu-status или с въвеждане на ЕГН на информационния телефон 0700 18 700.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура по учредяване на сдружение за напояване „Левка“ в землището на свиленградското село Левка.

Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Хасково приема заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно, след като Европейската комисия одобри схема на държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери.

На 4 октомври 1971 г. бяха свързани жп линиите на България и Турция чрез новоизградената отсечка Свиленград – Капъкуле.

Търговци в интернет се крият зад профили на безработни лица

НАП ще търси дължимите данъци върху близо 96 млн. лв. доходи, реализирани от общо 7000 физически лица, извършвали онлайн търговия, съобщават от офиса на Агенцията. Данните за осъществените от тях сделки в интернет и придобитите суми от наложени платежи са предоставени от куриерските фирми.

Към момента приходната агенция се е фокусирала върху интернет търговците с най-големи доходи, като постепенно обхватът ще бъде разширяван. Вече са инициирани 3500 телефонни обаждания, сред които 1300 към лица с особено високи печалби от сделки в интернет пространството.

При анализа на лицата данъчните се натъкнали на любопитни практики с цел прикриване на дейността и доходите от нея. Например – едни лица фигурират като получатели на наложения платеж, а търговският профил, от който е осъществена сделката, е на безработни, които твърдят, че носят пратките до определен адрес срещу заплащане от 5 лв. на курс. Не са малко и случаите на лица, починали преди 2 и повече години, които имат търговски профили и реализират значителни продажби.

Постепенно НАП ще включи в кампанията още 2000 лица, които са подали годишни данъчни декларации по чл.50 от Закона за облагане доходите на физически лица, но не са декларирали в тях доходи от наложен платеж.

Националната агенция за приходите уточнява, че с данък не се облага само продажбата в интернет на лични и употребявани вещи. Ако продавате старите си ски обувки например или използвано детско столче, не се дължи налог. Ако обаче става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са закупени за лична употреба, а с цел търговия и печалба, се дължи и начислява данък, който лицата трябва да декларират в годишната си данъчна декларация за съответната година. Продажбите в интернет, които са с цел печалба, се облагат с данък от 10% или 15% в зависимост от това каква дейност извършват търговците.