04
Пон, Юли
24 Нови статии

28% ръст на внесения корпоративен данък отчита офисът на НАП в Хасково. Срокът за деклариране и плащане на дължимите корпоративни данъци, както и на данъците от еднолични търговци и земеделски производители, които са избрали този ред на облагане, изтече на 30 юни, напомнят от Агенцията.

Почти 17 млн. лв. са внесените данъци от юридически лица и еднолични търговци на база декларирана дейност през предходната година, докато през 2021-ва резултатът е бил 13,2 млн. лв., уточняват от приходната администрация в града.

Подадените в срок годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане са 9 429, а миналата година са били 9 354, което е показател за увеличение на броя дружества, осъществявали дейност през 2021 година.

От НАП в Хасково напомнят още, че в срок до 30 септември, фирмите и физическите лица могат да подадат коригиращи декларации в случай, че установят погрешно декларирани данни. Поправката на вече декларирана в НАП информация става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Коригираща декларация се подава онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Повече информация за декларирането и внасянето на данъци и осигурителни вноски може да бъде получена на телефона на Информационният център на НАП 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор.

Стартира предвиденото за 2022 г. самолетно заснемане за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели, съобщи Министерството на земеделието. 

Близо 7900 от фирми в област Хасково, които плащат корпоративен данък, са обявили доходите си пред Националната агенция за приходите три дни преди крайния срок. Това съобщават от офиса в града и уточняват, че декларирането и внасянето на корпоративен данък е до 30 юни.

Същият срок важи за данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и за данъка върху дейността от опериране на кораби.

От офиса на НАП в Хасково напомнят още, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като еднолични търговци, както и за лицата, избрали този ред на облагане, е също 30 юни. Заедно с годишната си данъчна декларация те трябва да подадат и декларация Образец 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Подаването на данъчните и осигурителните декларации, както и плащането към бюджета, се извършва онлайн чрез Портала да електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационният център на Агенцията отговаря на въпроси на клиенти на телефон 0700 18 700, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, като обаждането е на цена, съгласно тарифите на съответния оператор.

10,5% ръст в приходите от осигуровки за Държавно обществено осигуряване (ДОО), здравно осигуряване (НЗОК) и Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) отчита офисът на НАП в Хасково. Към днешна дата събраните от Агенцията приходи от видове осигуровки в Хасково и областта нахвърлят 81,1 млн. лв., докато през 2021 година по същото време те са били малко над 73,3 млн. лв.

Най-значително е увеличението при внесените суми за ДОО – 47,6 млн. лв., което е с 4,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Здравните осигуровки, внесени в офис Хасково, са в размер на 22,5 млн. лв. или с близо 2 млн. лв. повече от 2021 година.

Вноските за ДЗПО са почти 11 млн. лв. и са повече с 1,4 млн. лв. от тези през миналата година по това време.

„Бизнесът и гражданите все повече осъзнават предимствата на коректното осигуряване – социално и здравно, поради което е налице и този устойчив ръст на доброволното деклариране и плащане от тяхна страна. Резултатите се дължат както на положителната промяна в поведението на данъкоплатците и партньорския подход на НАП спрямо тях, така и на контролните механизми, които прилагаме.“, коментират от ръководството на Националната агенция за приходите в Хасково.

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, напомнят от офиса на Национална агенция за приходите в Хасково. Същото важи и за зрелостниците, които наесен ще бъдат студенти редовно обучение. През лятото – от завършване на средното до започване на висшето си образование те също трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка. Причината е, че през този период не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Най-напред зрелостниците трябва да подадат декларация по образец за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителни вноски. Това става е попълване и подаване на декларация Образец 7, чийто формуляр е достъпен в рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция. Декларацията се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис.

Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението. Тъй като в случая това е месец юли, то подаването на декларация №7 и внасянето на първата здравна вноска след това, трябва да се направи най-късно до 25 август.

От офиса на НАП в Хасково напомнят още, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор", която е със свободен достъп в Е-портала на НАП. Размерът на здравната вноска, уточняват от НАП, е 28,40 лв. и се плаща до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася осигуровката.

Отсечката, водеща до митническото бюро, години наред бе истинско изпитание за преминаващите тирове

След като години наред улица „Д-р Петър Берон“ в свиленградския квартал „Капитан Петко войвода“, по-известен като „Гарата“, бе трудно проходима заради огромните дупки по нея, най-после бе даден старт на ремонта й.

10,5% ръст в приходите от осигуровки за Държавно обществено осигуряване (ДОО), здравно осигуряване (НЗОК) и Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) отчита офисът на НАП в Хасково. Към днешна дата събраните от Агенцията приходи от видове осигуровки в Хасково и областта нахвърлят 81,1 млн. лв., докато през 2021 година по същото време те са били малко над 73,3 млн. лв.

Най-значително е увеличението при внесените суми за ДОО – 47,6 млн. лв., което е с 4,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Здравните осигуровки, внесени в офис Хасково, са в размер на 22,5 млн. лв. или с близо 2 млн. лв. повече от 2021 година.

Вноските за ДЗПО са почти 11 млн. лв. и са повече с 1,4 млн. лв. от тези през миналата година по това време.

„Бизнесът и гражданите все повече осъзнават предимствата на коректното осигуряване – социално и здравно, поради което е налице и този устойчив ръст на доброволното деклариране и плащане от тяхна страна. Резултатите се дължат както на положителната промяна в поведението на данъкоплатците и партньорския подход на НАП спрямо тях, така и на контролните механизми, които прилагаме.“, коментират от ръководството на Националната агенция за приходите в Хасково.