28
Вт, Май
17 Нови статии

 Спряха автобус от движение, на водача съставиха акт

На 19 май 2024 г. бяха извършени нови проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания.

Служители на Министерството на туризма съвместно с Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), Национална агенция по приходите (НАП) и Икономическа полиция извършиха проверки на ГКПП Капитан Андреево. Бяха проверени 25 автобуса, пристигащи от Турция. Инспекция е извършена на туроператорите – организатори на пътуванията за законово извършване на дейността.

ИА “Автомобилна администрация” установи нарушения при проверката на един от превозвачите. Автобусът беше спрян от движение, а на водача бе съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) съгласно чл. 55, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, за това, че няма необходимия валиден лиценз за изпълняване на дейността.

Внезапните проверки на контролните органи, съвместно с Министерството на туризма, ще се извършват през цялата година и ще бъдат изпълнявани не само на гранично-контролно пропускателните пунктове в страната, но и на стратегически туристически обекти във вътрешността на страната.

  По решение на Министерския съвет се променя статутът на имоти в село Капитан Андреево от публична държавна собственост на частна държавна собственост и собствеността върху тях се прехвърля на Община Свиленград.

Имотите се намират в местност „Саксон Алча“ и представляват два терена с площ 8361 кв. м и 4409 кв. м. Те са в близост с път от общинската пътна мрежа и са необходими за комуникационно-транспортния достъп до общински имоти като гробищния парк на селото и до имоти на физически и юридически лица. С придобиването им Общината ще има възможност за допълнително подобряване на техническата инфраструктура в района чрез изграждане на улици.

Поради отпаднала необходимост управлението им се отнема от Министерството на вътрешните работи.

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 30.04.2024 г. /вторник/ е последен срок за заплащане с 5 % отстъпка на цялата сума за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация Свиленград, пощенските станции на БП ЕАД, каси на Изипей АД, мобилно приложение  Айкарт, офиси на Пощенска банка, чрез платформата за електронни услуги egov.bg или с банков превод.

Най-бързо и без такса плащането към НАП става чрез виртуален ПОС терминал

До 30 април гражданите внасят дължимите данъци върху доходите си, придобити през 2023 г., напомнят от Националната агенция за приходите. Най-бързо и лесно, и по всяко време на денонощието, плащането към НАП става чрез виртуалния ПОС терминал (е-услугата на приходната агенция за плащане с карти).

Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на НАП. За плащане чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод, припомнят от приходната агенция. Единствено, когато се погасяват задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива в процес на принудително изпълнение, плащането им се отразява след допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време.

Освен че е без такса, онлайн плащането към НАП спестява време на потребителите, тъй като не се налага да посещават офис и могат да го направят в удобен за тях момент, независимо от работното време на приходната агенция. Всеки, който притежава банкова карта, може да използва не само онлайн услугата за плащане, но и физически ПОС терминал в офисите на НАП, за да погаси дължими данъци и осигуровки, задължения към други институции, събирани от приходната агенция, като глоби от КАТ, съд, община и др.

Повече информация за онлайн плащането на задължения може да се получи на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и от Ръководството за плащане чрез виртуален ПОС терминал, публикувано в сайта на НАП.

Над 21 700 декларации вече са подадени в Хасково, близо 85% по интернет

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2023 г., приключва в полунощ днес, 30 април, за ползващите електронни услуги и в 17:30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офиса на приходната агенция.

До този момента над 21 700 души от област Хасково са подали годишните си данъчни декларации пред НАП, като близо 85% от тях са избрали да го направят през Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Близо 620 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а повече от 2 500 са ги подали в офиса на приходната агенция, допълват данъчните.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2023 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например, ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 01 юли 2024 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации, и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Обсъдиха се възможностите за улесняване на железопътния трафик през граничния преход Свиленград - Капъкуле

Генералните директори на НКЖИ и турската TCDD обсъдиха улесняването на железопътния трафик между двете страни и подобряване на конкуренцията с други видове транспорт.

Турската делегация бе водена от генералния директор и председател на Съвета на директорите на TCDD г-н Вейси Курт и беше посрещната от генералния директор на НКЖИ инж. Мария Генова. Представители на двете страни посетиха Интермодалния терминал в Пловдив. В работното заседание инж. Мария Генова представи проектите на НКЖИ по преминаващите през нашата територия трансевропейски коридори за железопътен товарен превоз Ориент/Източно Средиземноморие и Алпи – Западни Балкани, с фокус върху направлението от границата с Република Сърбия в посока София – Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция. Г-н Вейси Курт постави акцент върху мащаба на  инвестициите, предвидени от TCDD за изграждане и модернизация на железопътна инфраструктура на Турция, предназначени за посрещане на нуждите на нарастващите тoвapoпoтoци между Европа и Близкия изток, Централна Азия и Китай, както и възможностите за постигане на икономическо развитие на нашите две страни поради географското им положение на „естествен железопътен преход между Азия и Европа“.

По време на срещата страните обмениха информация и обсъдиха възможностите за улесняване на трансграничния железопътен трафик между България и Турция чрез оптимизиране на процедурите за преминаване на граничния преход Свиленград - Капъкуле и намаляване на престоите на влаковете на границата, включително чрез разработената от TCDD, с подкрепата на НКЖИ, Система за обмен на информация и управление за влаковете на граничния преход Свиленград – Капъкуле. Предстои тестването й от представители на управителите на инфраструктурата и железопътните превозвачи преди прилагането й на практика.

Двете делегации обсъдиха  конкретни  бъдещи действия по проекта за втори железопътен граничен преход между Турция и България по линията Ямбол – Елхово – Лесово – турска граница, който да отговори на нуждите на пазара и да облекчи трафика през Свиленград – Капъкуле. В момента се изпълнява договор за изготвянето на прединвестиционни проучвания и предложение за варианти за изграждане на жп линия по направлението.

Представено беше актуалното състояние на железопътните инфраструктурни проекти от двете страни на границата, като по проекта за удвояването на жп линията Крумово – Свиленград – Република Турция беше отчетено изпълнение в срокове и очакваният проект за техническа помощ да приключи през 2024 г.

Най-бързо и без такса плащането към НАП става чрез виртуален ПОС терминал

До 30 април гражданите внасят дължимите данъци върху доходите си, придобити през 2023 г., напомнят от Националната агенция за приходите. Най-бързо и лесно, и по всяко време на денонощието, плащането към НАП става чрез виртуалния ПОС терминал (е-услугата на приходната агенция за плащане с карти).

Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на НАП. За плащане чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод, припомнят от приходната агенция. Единствено, когато се погасяват задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива в процес на принудително изпълнение, плащането им се отразява след допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време.

Освен че е без такса, онлайн плащането към НАП спестява време на потребителите, тъй като не се налага да посещават офис и могат да го направят в удобен за тях момент, независимо от работното време на приходната агенция. Всеки, който притежава банкова карта, може да използва не само онлайн услугата за плащане, но и физически ПОС терминал в офисите на НАП, за да погаси дължими данъци и осигуровки, задължения към други институции, събирани от приходната агенция, като глоби от КАТ, съд, община и др.

Повече информация за онлайн плащането на задължения може да се получи на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и от Ръководството за плащане чрез виртуален ПОС терминал, публикувано в сайта на НАП.