18
Чет, Апр
26 Нови статии

За последните 48 часа са посетени 4 обекта в област Хасково

Национална агенция за приходите стартира проверки в заведения за хранене в цялата страна, които имат стари задължения към бюджета. Контролните действия се извършват съвместно от екипи на „Фискален контрол“ и публични изпълнители от дирекция „Събиране“. В първия ден от планираните проверки са инспектирани над 20 търговци с обекти за хранене, които са имали просрочени задължения. През последните 48 часа са посетени и 4 обекта в област Хасково. С цел пълно или частично погасяване на дълговете са иззети сумите, налични в касите на длъжниците.

За да избегнат налагане на принудителни мерки, от НАП призовават търговците, които имат временни финансови затруднения, довели до просрочени публични задължения, да се свържат с компетентния публичен изпълнител и да обсъдят с него възможностите за погасяване на дълга.

Междувременно през първите няколко дни на февруари, фискалните инспектори на НАП провериха над 180 заведения и хотели в зимните курорти Пампорово, Боровец и Банско. Проверяващите, сред които и хасковски екипи, са установили 40 нарушения: неиздаване на касови бележки; несъответствие на документите за продажба с изискванията; разминаване между маркираните на фискалното устройство суми и наличностите в касата и др.

В рамките на зимната контролна кампания, данъчните инспектори са извършили т.нар. явно наблюдение, което означава, че те са се легитимирали и в продължение на няколко дни са присъствали в заведението или хотела. Така фискалните контрольори са проследили постъпленията, след което са ги сравнили с продажбите в предходни периоди. В проверките се е включил и т.нар. "таен клиент", чрез който безспорно е установено, че част от търговците не издават документи за извършените продажби.

„Главният фокус на проверките както в обекти, стопанисвани от длъжници, така и по зимните курорти, е да се гарантира спазването на данъчното и осигурителното законодателство и подобряване на фискалната дисциплина. Плащането на задължения към бюджета и коректното отчитане на приходи е задължение на всички“, коментират от приходната агенция.

Близо 7000 дружества получават писма от приходната агенция

Близо 7 000 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща стойност почти 5,6 млн. лв. Причината е, че са посочили в счетоводните си баланси за 2022 г. значително увеличение на съхраняваните в склад стоки, материали или продукция, или има несъответствие между стойността на наличните материални запаси и сумата на нетните приходи от продажби.

Над половината от дружествата вече са получавали предупредителни писма от НАП, но продължават да поддържат материални запаси на значителна стойност, което противоречи на икономическата логика, обясняват данъчните. Като налични в складовете са посочени голямо разнообразие от стоки, сред които облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други.

Според данъчните инспектори е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини. В писмата до фирмите, НАП напомня за задължението им да правят веднъж годишно инвентаризация на материалните запаси, както и да подадат коригираща декларация, ако има несъответствие между фактическата наличност в склада и счетоводните данни. Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2023 г.

С част от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации – проверка от НАП, при която се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии.

„Преди да започнем с контролните производства, провеждаме информационна кампания, като даваме възможност на дружествата доброволно да коригират декларираните данни. Според нас, партньорският подход е ефективен и справедлив спрямо бизнеса“, коментират от приходната агенция.

От 8 февруари 2024 г. се отваря прием по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. със Заповед № 03-РД/437 от 30.01.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Приемът ще продължи до 22 февруари 2024 г.  Съгласно Заповед на министъра на земеделието и храните, финансовият ресурс за 2024 г. по интервенциите е в размер на 6 286 800.97 лева.

На интернет страницата на ДФЗ в „Схеми и мерки за подпомагане“ в секция „Пчеларство“ - Интервенции в сектора на пчеларството 2024 г. е публикувана и Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2024 г. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали разходи/активи, за които няма определени референтни цени се представят три съпоставими оферти. 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомня на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

За допълнителни въпроси и разяснение при попълване на заявлението в СЕУ, кандидатите могат да се обръщат към експертите от ДФ „Земеделие“ на телефон 02/8187690 от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работните дни.

В Хасковска област това се отнася за над 12 200 самоосигуряващи се

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Над 12 200 са самоосигуряващите се лица в Хасково и областта, които могат да се възползват от тази възможност, уточняват от офиса на НАП. Тези от тях, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, и др., изплащани от държавното обществено осигуряване.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Декларацията се подава по утвърден образец в офис на НАП или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от самоосигуряващото се лице през календарната година, не може да се променя вече избраният и деклариран вид осигуряване.

Повече информация и насоки за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да се получи на телефони 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Приходите от пътни такси от началото на 2024 г. са над 78 млн. лв.

През февруари изтича валидността на над 491 хил. е-винетки. На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутона „Проверка на винетка“, след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки шофьор може да получи информация за крайния срок на електронната винетка, независимо откъде е купена. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката се взима с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

До 31 януари 2024 г. са продадени 518 378 броя е-винетки за 31 370 906 лв. От всички продадени най-предпочитани от шофьорите са годишните. Купени са 326 798 броя. Те са най-изгодни за шофьорите, тъй като за ден ползване на цялата републиканска инфраструктура пътната такса е около 24 стотинки на ден. След годишните винетки най-купувани са седмичните – 131 390 бр., след тях уикенд винетки – 28 227 бр., следвани от месечните – 26 517 бр., и тримесечни – 5 446 бр.

Припомняме, че за втора поредна година цените на е-винетките за леки автомобили са непроменени. Годишната е 87 лв., тримесечната – 48 лв., месечната – 27 лв., а седмичната - 13 лв. Без промяна е и цената на уикенд винетката – 9 лв. Най-изгодна за шофьорите е годишната винетка.

Приходите от тол такси от началото на годината до момента са 45 308 089,61 лв. От тях 3 896 590,61 лв. са от маршрутни карти, а 41 411 499,05 лв. от тол декларации. От контролната дейност - наложени компенсаторни такси и актове за установяване на административни нарушения, са събрани около 2,2 млн. лв. С това общите приходи от пътни такси – е-винетка, тол и контролни дейности, през януари 2024 г. са над 78 млн. лв.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на е-винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 461. Електронни винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg както и на каса в „А1“, „Yettel“, „Виваком“, „Български пощи“, „Easy Pay“, „Fast Pay“, „Снепла“, „Ай Кю Груп“, „Бул 07“, „Видин Инс“, „КН Враца“, „Фарго Инвест Груп“, „Колхида 3б“, „Локатор Бг“, „Монтана Инс“, „Ен Ай Груп 87“, „Пи Ес Консултинг“, „Василева и Рангелов“, „Джи Ен Консултинг“, и в бензиностанциите „Лукойл“, „Петрол“, „ОМВ“, „ЕКО“, „Круиз“, „Бенита“, „Газпром“, „Ромпетрол“, „Шел“, „Инса Ойл“, „ВиЕм Петролиум“, „Пауър ойл“, сервизни центрове „Тахо Венци“, застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, „Омникар и Партньори“, „Дженерал Брокер“, „Видин Инс“ или чрез мобилните приложения ОББ , TollPass, Phyre и Амарант България.

При купуването на е-винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане за електронната винетка. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

  Близо 11 млн. лв. е заложената инвестиционна програма

Не се предвижда повишаване на данъчните ставки

Бюджетът на община Свиленград за 2024 година е балансиран и се отличава с много богата инвестиционна програма, с тези думи кметът арх. Анастас Карчев откри публичното обсъждане на проектобюджета за настоящата година. Той разясни, че акцент в инвестиционната програма на общината - на стойност 10 729 597 лева, е проектирането на различни обекти, което вече е задължително условие за отпускане на финансиране от държавата.

Чрез мултимедийна презентация рамката на проектобюджета представи заместник-кметът Мария Костадинова. Тя отбеляза като сериозно предизвикателство предоставения от държавата мащабен инвестиционен ресурс за общините. Освен от държавния бюджет подготвените с проекти общини ще могат да усвояват средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и от европейски програми. Община Свиленград за много кратък срок успя да уточни и подаде проектни предложения за 28 милиона лева. Това изисква много добро управление и координиране на финансовите потоци и активна работа на администрацията в подготовката и изпълнението на дейностите, каза Костадинова.

Бюджетът за 2024 г. е в размер на 41 166 354 лева. Планираните приходи са от делегирани от държавата дейности - 25 864 389 лева, от местни дейности - 15 301 965 лева и средства от европейски проекти - 7 752 845 лева. От собствени приходи са планирани 8 149 897 лева, със завишаване от около 6%. Тази година не се предвижда увеличение на данъчните ставки, но за следващата е препоръчително, смята Костадинова.

В разходната част най-голям дял увеличение има в социалните дейности и културата – около 15%, а в образованието – около 10%. Най-много са средствата за образователната система - 17 209 714 лева, като допълнително общината подпомага със собствени средства детските градини, яслите и училищата.

Разходите за социални дейности са 3 700 603 лева, а за здравеопазване – 1 815 812 лева. За култура, читалищно дело и музея са отделени 827 143 лева. За културния календар през годината са предвидени 80 000 лева. Планирани за спортните клубове са 223 000 лева, за спортни бази на деца и ученици - 915 853 лева, за туризъм – 267 148 лева. Бюджетът на Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е увеличен в съответствие с нарастването на минималната работна заплата и е на стойност 4 618 208 лева. 2 091 854 са парите за екология и сметосъбиране в града и селата. Тук са предвидени средства за закупуване на допълнителни контейнери и кофи за битови и разделно събирани отпадъци.

В приложената презентация може да се види разпределението на средствата в инвестиционната програма на общината за проектиране и отделно за строително-ремонтни дейности. Включено е проектиране на улици, междублокови пространства, благоустрояване на зелени площи, велосипедни алеи, детски и спортни площадки, напорен водопровод на помпена станция Момково, което ще подобри водоснабдяването на селата в Сакар и други.

На публичното обсъждане на проектобюджета присъстваха заместник-кметовете Анелия Георгиева и Светлана Динкова, ръководителите на дирекции, отдели и дейности към общината, председателят на Общинския съвет Георги Еленков, общински съветници, граждани, представители на пенсионерските клубове, медии.

Плащането на задължения по този начин е най-бързо и без такса

Близо 21 млн. лв. са внесените чрез ПОС терминал на НАП в област Хасково данъци и осигуровки през 2023 г., съобщават от офиса на приходната агенция. Това е с около 45% повече, отколкото през 2022 г.

Заради повишения интерес от страна на клиентите към този метод на плащане, устройствата в офис Хасково са вече 10 на брой, като по-голямата част от тях са в сградата на пл. „Свобода“, но има и в тази на бул. „България“ при публичните изпълнители от дирекция „Събиране“.

От НАП напомнят, че от октомври 2023 г. плащанията към приходната агенция се извършват по нови банкови сметки. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социално–осигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна внасят по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление, уточняват от офиса в Хасково.

Чрез физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и чрез виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП клиентите плащат без такса. Необходима е банкова карта, а преводът се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на лицето, вместо след 24 часа, както е при традиционните банкови преводи. Изключение има само при внасянето на задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения в процес на принудително изпълнение, тъй като те изискват допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време, обръщат внимание от НАП.