19
Нед, Май
24 Нови статии

Нови, близо 5 400 персонални идентификационни кода (ПИК) издаде НАП на клиенти в област Хасково през 2023 година. Потвърдени са и 3 578 квалифицирани електронни подписа (КЕП) за достъп до е-услугите на приходната агенция.

Над 170 електронни услуги са достъпни с персонален код или електронен подпис. Сред услугите, които се ползват с ПИК – повече от 60 са: подаване на данъчни и осигурителни декларации; справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси; справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения; актуално състояние на трудови договори; подаване на заявления; получаване на удостоверения и други.

Потребителите, които разполагат с персонален код, могат да проверят дали имат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение и да ги погасят, за да ползват различни данъчни облекчения и отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане до 1 април 2024 г. Данъкоплатците имат възможност да се възползват и от предварително попълнената данъчна декларация, която ще бъде достъпна в Портала за е-услуги в началото на март.

С ПИК на НАП са достъпни не само електронни услуги на агенцията, а и такива, които са предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията и Министерство на земеделието.

От офиса в Хасково напомнят, че издаването на персонален идентификационен код от НАП може да се заяви както с лично посещение в приходната агенция, така и от разстояние – с обаждане на телефон 0700 18 700, на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), подържана от Министерство на електронно управление.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо да се посочат лични данни, задължително електронен адрес за кореспонденция и предпочитан офис на НАП за получаване на издадения код. От съображения за сигурност той се връчва само лично на клиента или на упълномощено от него лице, в запечатан плик, тъй като всички действия, извършени след това с него, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

През последните три месеца на 2023 г. изпълнителният директор на НАП Румен Спецов спря над 600 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. След публикуване на решението в страницата на НАП сайтовете, посочени в него, следва да преустановят дейността си до 3 дни, уточняват от офиса на Агенцията в Хасково. НАП сезира съда в случай, че след изтичане на този срок, нерегламентираните онлайн платформи са достъпни в България и през тях може да се правят залози от потребители в страната. Магистратите от своя страна издават разпореждане към доставчиците на интернет услуги у нас да прекратят достъпа до страниците и техните поддомейни.

Решенията на изпълнителния директор на НАП, както и разпорежданията на Софийския районен съд са публикувани в рубриката „Онлайн хазарт“ в сайта на приходната агенция. НАП поддържа и актуален списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по Закона за хазарта. В случай че потребител попадне на нерегламентирана онлайн платформа за залози, може да подаде сигнал към приходната агенция на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В него е необходимо да посочи сайта и своя интернет доставчик.

Повече информация за рисковете, които крият незаконните сайтове, може да бъде намерена в рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на НАП. Там е достъпен и тест за самооценка на хазартните навици.

Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г., благодарение на способите на взаимната помощ при събиране на публични задължения с държави членки на Европейския съюз. Само през последните 3 месеца от годината сумата възлиза на над 800 хил. лева.

Отчетените през 2023 г. приходи от тази дейност са рекордни, с което се затвърждава тенденцията за постоянно повишаване на ефективността на административното сътрудничество с държавите членки на ЕС при събиране на публични вземания в приходната агенция.

Взаимната помощ при събиране е регламентирана с директива на Съвета на ЕС и Конвенция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и позволява непогасени публични задължения към България на български и чуждестранни физически и юридически лица да бъдат събрани от компетентните администрации в други държави членки или трети страни от подлежащи на възстановяване там суми, или активи на лицата, намиращи се на тяхна територия.

НАП също изпълнява ангажиментите си на реципрочна основа и оказва съдействие при събиране на другите държави членки на ЕС и страните, ратифицирали Конвенцията на ОИСР.

От приходната агенция поясняват, че през годините бе разработена и усъвършенствана информационна система, която цели изцяло електронизиране на процеса по въвеждане и обработване на искания за взаимна помощ. Тя е в унисон с приоритетите на НАП и позволява проследимост на предявените за събиране задължения и погасителните вноски по тях. В допълнение, този вече автоматизиран процес подпомага спазването на ангажиментите на България по международните договори в тази област.

НАП Хасково продава на търг гараж в Хасково, влекач DAF в Свиленград и поземлен имот в Любимец, съобщават от офиса на приходната агенция.

Днес започват огледите на гараж, голям 24 квадратни метра. Намира се на партерен етаж в триетажна жилищна сграда в хасковския квартал „Младежки хълм“ в централната градска част. Районът е напълно облагороден и достъпът до обекта е лесен. Гаражът е монолитно строителство, а вътрешното му състояние е много добро. Снабден е с електричество и водопровод. Първоначалната цена на имота е 21 хил. лв. и може да бъде видян лично от кандидат-купувачите до 17 януари включително.

От 12 януари стартират огледите на поземлен имот в Любимец с площ 216 кв. м., който се предлага заедно с построена в него едноетажна промишлена сграда. Досега е ползван като стопански двор и може да бъде придобит срещу 6 075 лева най-малко, колкото е стартовата цена, определена в обявата.

На 15-ти този месец пък започват огледите на влекач DAF от 2007 г., който е в добро техническо състояние и се предлага заедно с полуремарке CARMOSINO за 22 500 лв. Двете превозни средства се намират в Свиленград и могат да бъдат огледани до 19-ти този месец.

Тези и други предложения са достъпни в Портала за продажби на Националната агенция за приходите с подробна информация, полезна за кандидат-купувачите: местонахождение, състояние, първоначална цена, срокове за подаване на ценово предложение и срокове за внасяне на депозит за участие в търга. Публикувани са още снимки на активите и телефон за контакт с публичния изпълнител, водещ продажбата.

От офиса на НАП в Хасково препоръчват, за да не стига до действия по принудително изпълнение от страна на публичните изпълнители, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с дирекция „Събиране“.

Над 110 души от Хасковска област декларираха доходи за седмица

Над 110 жители на Хасково и областта декларираха доходите си от миналата година за по-малко от седмица от старта на данъчната кампания 2024 г. 60 от тях са избрали Портала за електронни услуги, като са заявили ползването на различни данъчни облекчения. Гражданите, които желаят да намалят общата си годишна данъчна основа за 2023 г., попълват Приложение № 10 от формуляра по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ).

И през тази година всички, които са получили облагаеми доходи през миналата година, имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

От НАП съветват преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства. От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, поради запазване на размера на сумите, които се приспадат от годишните данъчни основи за 2023 г. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат съответно: до 600 лв. за едно дете, до 1 200 лв. за две и до 1 800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лв.

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2023 г. плащания за труд в общ размер до 2 000 лв. За да получат до 200 лв. данъчна отстъпка, е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7 920 лв.

С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране, също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.

Условията за ползване на всяко едно от данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП. Разяснения по тези въпроси може да се получат от Информационния център на НАП на телефони 0700 18 700, както и на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Близо 80 души провериха здравния си статус в НАП Хасково за седмица

От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37,32 лева.

От офиса на НАП в Хасково обясняват, че от първия ден на 2024 г. е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 466,50 лв. и не повече от 3 750 лв. месечно.

Срокът за плащане на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така, първата здравната вноска с нов размер – тази за месец януари 2024 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари или през първия работен ден след тази дата, тъй като 25-ти следващия месец е неприсъствен ден. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават най-напред в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, или в офис на приходната агенция в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, обръщат внимание от НАП. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Само за седмица, в офиса на приходната агенция в Хасково близо 80 жители на областта изясниха здравния си статус, като болшинството от тях са лица, работили и завърнали се от чужбина. По този повод, от НАП напомнят, че гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .

Същата справка клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Ползваме 5% отстъпка за деклариране и плащане на годишен данък до 1 април

С подаване на декларация за данъчно облекчение за деца започна в Хасковска област данъчна кампания 2024 г. Майка на две деца от Димитровград подаде първата годишна данъчна декларация в офиса на приходната агенция, а веднага след нея, само до обяд, още три физически лица от Хасково също донесоха документи за ползване на данъчно облекчение за непълнолетни деца.

От офиса на приходната агенция в Хасково напомнят, че от днес, със старта на кампанията по деклариране на доходите от предходната година, освен на място, декларации могат да се подават по пощата като писмо с обратна разписка, а най-лесно и бързо – по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г. Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 1 април 2024 г. включително, като размерът й не може да надвишава 500 лв. Условие за ползване на отстъпката и данъчни облекчения, е лицето да няма неплатени публични задължения.

В началото на март, след получаване на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде достъпна и предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат автоматично нанесени данни за получени през 2023 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и други.

От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание преди подаване на годишна данъчна декларация с цел ползване на което и да е данъчно облекчение, лицата да проверят дали имат неплатени задължения към държавата и при наличие на такива първо да ги внесат, и тогава да подават документи.

През миналата 2023 г. в НАП Хасково своите доходи декларираха близо 21 800 физически лица от областта. 83% от техните формуляри бяха подадени към приходната агенция електронно.

Подробна информация за декларирането и плащането на данъци, както и за видовете данъчни облекчения, е публикувана в сайта на приходната агенция www.nap.bg, а консултация може да се направи с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, на цена, според тарифите на съответния оператор и по имейл на е-адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .