21
Сря, Фев
32 Нови статии

 52 % е бюджетният дефицит, над 2,5 милиона лева са неразплатените задължения. 4 809 622 лв. е финансовият план за 2011 г., с близо 800 000 по-малко от миналата година.

В тежка финансова криза е изпаднала община Любимец. Над 2,5 милиона лева са неразплатените задължения в края на миналата година, което представлява 52 процента от приходите. Касовата наличност към същия период е едва 50 384 лв., а просрочените вземания – 130 179 лв. Огромният бюджетен дефицит надвишава 1,5 пъти размера на собствените приходи, възлизащи на 1 785 056 лв.

imotКупувачът „Сити пойнт Свиленград“ ЕООД ще трябва да плати и неустойка в размер на 162 900 лв.

Атрактивен имот от близо 3 декара може отново да стане собственост на общината, заради неизпълнение на една от клаузите на договора от фирмата – купувач „Сити пойнт Свиленград“ ЕООД.

Производители на цигарена суровина се срещнаха със Симеон Дянков

Фирмите рязко смъкнаха изкупните цени на тютюна от реколта 2010 г. За килограм цигарена суровина вече се плаща около 3,80 – 4,20 лв. - с близо лев по-малко от старта на кампанията. Само преди седмица, когато започна приемането на продукцията на стопаните в Младиново, цената беше 4,80 – 5,00 лв./кг, за което „Старият мост“ писа. Каквото им е угодно на фирмите, това правят, каза кметът на Младиново Стоян Вълков.

 

Предлагат туристически налог от 0, 60 до 1, 60 лева

 Такса „Смет“ и данък „Сгради“ остават като миналогодишните. Налогът за боклука обаче ще се плаща вече на две равни вноски – от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. Това предвиждат промените в общинската наредба за определяне на местните данъци и такси, които ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на ОбС. Жилищните имоти в Свиленград ще се облагат с 2, 5 промила върху данъчната оценка, в селата първа група – 3, 5 на хиляда, а селата втора група – 3 промила. За производствени сгради на фирми в града ще се плащат 20 промила, а по селата – съответно по 15 и 12 на хиляда според групата на населеното място.

Да се намали с 331 500 лв. началната конкурсна цена за продажбата на административната сграда до ОбА предлага кметът Георги Манолов в докладна записка до Общинския съвет. В изложените мотиви е посочено, че за т. нар. „Дом на съвета“ е проведен конкурс, на който не са се явили кандидати и не е проявен интерес към имота. В същото време обектът се намира в централната част на града и неговото външно завършване е от важно значение с цел подобряване на градската среда, посочва в докладната записка градоначалникът.

 

Близо 1 млн. лв. ще погасим през 2011 година

 

На над 8, 5 млн. лева възлизат заемите, които Община Свиленград е взела, за да реализира редица проекти. Това стана ясно от отчета за състоянието на дълга, представен от кмета Георги Манолов в Общинския съвет.

Най-сериозният заем на общината в момента е в размер на 5 449 794 лв. Той бе изтеглен за финансирането на основен ремонт на водопровода и асфалтиране на улици в града. Лихвите по него възлизат на 2 216 346 лв. По този кредит тази година ще трябва да се внесе главница 305 108 лв. и лихви в размер на 384 985 лв., или общо 690 093 лв. 339 995 лв. пък има да връща общината по договор за закупуване на специализираната машина за пресоване на битовите отпадъци.

Компанията – купувач писмено се е ангажирала да запази производството в Свиленград

„Райфайзенбанк“ продаде на „Белла България“ активите си в предприятието за замразени тестени изделия в Свиленград „Витта Фуудс“. Производството ще продължи, съобщиха от банката. Сделката бе финализирана окончателно в сряда, 22 декември. Както „Старият мост“ писа, до продажбата на „Витта Фуудс“ ООД се стигна, след като п редприятието бе обявено от съда в в свръхзадлъжнялост и несъстоятелност през август м. г. То, заедно с „Хранко инвест“, чиято дъщерна фирма е, дължи на доставчици, банки, работници около 9 млн. лева.