14
Нед, Юли
17 Нови статии

Още два дни имат фирмите да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък за 2023 година, напомнят от офиса на НАП в Хасково. До 15 ноември същата възможност имат и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа. В този срок те могат да променят размера на декларираните от тях авансови вноски за данък върху доходите за текущата година.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2021 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни, и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Практиката показва, че понякога прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък, уточняват данъчните в Хасково. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва с декларация за промяна, която се подава в НАП по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) през Портала за електронни услуги. Декларацията за коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2023 г. трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2023 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември тази година, обръщат внимание от офиса в Хасково.

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък може да се намери на сайта на НАП www.nra.bg и на телефона на Информационния център 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Плащането на задължения по този начин е най-бързо и без такса

Малко над 16 млн. лв. са внесените чрез ПОС терминал на НАП данъци и осигуровки от началото на годината до края на месец октомври, съобщават от офиса на приходната агенция в Хасково. Това е с 33% повече спрямо същия период на миналата година, когато през ПОС устройствата на НАП в областния град са били платени 12 млн. лв. задължения.

Над 7,5 млн. лв. са внесените безкасово данъци (данък върху доходите на физически лица, корпоративен и данък добавена стойност). Близо 8,6 млн. лв. са приходите от осигуровки (за ДОО, здравни и допълнително задължително пенсионно осигуряване), постъпили чрез ПОС в офиса на НАП в Хасково.

Заради повишения интерес от страна на клиентите към този метод на плащане, устройствата в офиса бяха увеличени през тази година на 10 на брой, като по-голямата част от тях са в сградата на пл. „Свобода“, но има и в тази на бул. „България“ при публичните изпълнители от дирекция „Събиране“.

От НАП напомнят, че от началото на октомври плащанията към приходната агенция се извършват по нови банкови сметки. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социално–осигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна внасят по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление, уточняват от офиса в Хасково.

Клиентите могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.

Сдружение “Байкария”с подкрепата на голяма компания започна подобряването на инфраструктурата на маршрута Е8 с общо 460 поставени указателни табели.

Международният маршрут Е8 започва в Дъблин (Ирландия), минава през Великобритания, Нидерландия, Германия, Австрия, Словакия, Полша, Румъния и завършва в България. Дължината му е около 4330 км. Българският му участък е между 400 и 450 км. Започва от курортния комплекс Бoровец, а крайната му точка е с. Мезек .

Целта на инициативата е да се насърчи устойчивия туризъм и да се повиши безопасността на туристите. В рамките на инициативата ще бъдат маркирани и почистени 124 километра, които обхващат приблизително една четвърт от целия маршрут. Указателните табелки се монтират през равни интервали по протежение на маршрута и дават информация за отдалечеността, измерена във време, до следващите обекти по посоката на движение, както и насоки към населени места и интересни обекти, разположени в близост.

Традиционно българската част на Е8 се изминава от средно тренирани туристи за 18 дни със средна дневна продължителност на преходите от 5 до 12 часа, в края на които се стига до хижа или заслон. При желание някои от етапите могат да бъдат допълнително разделени, за да бъде ходенето по-малко изморително, обясняват организаторите. В Хасковска област маршрутът преминава през селата Сърница, Спахиево, Сираково, Тракиец, Орлово, Царева поляна, Лясковец, Тънково и Мезек. СМ

Нови 4 500 ПИК кода издаде офисът на приходната агенция в Хасково тази година

Нови почти 4 500 персонални идентификационни кода (ПИК) издаде офисът на НАП в Хасково от началото на тази година до момента. Потвърдени са и 2 645 квалифицирани електронни подписа (КЕП) за достъп до е-услугите на приходната агенция.

От НАП поясняват, че с ПИК могат да се ползват повече от 60 онлайн услуги, като най-търсените сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации; справки за задълженията с възможност за плащане; подаване на заявления и получаване на готови удостоверения. С персонален идентификационен код на НАП могат да се извършват и справки за изплатени доходи; за осигурителен доход; актуално състояние на трудови договори и други.

С ПИК на НАП са достъпни не само електронни услуги на агенцията, а и такива, които са предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията и Министерство на земеделието.

От офиса в Хасково напомнят, че издаването на персонален идентификационен код от НАП може да се заяви както с лично посещение в приходната агенция, така и от разстояние – с обаждане на телефон 0700 18 700, на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), подържана от Министерство на електронно управление.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо да се посочат лични данни, задължително електронен адрес за кореспонденция и предпочитан офис на НАП за получаване на издадения код. От съображения за сигурност той се връчва само лично на клиента или на упълномощено от него лице, в запечатан плик, тъй като всички действия, извършени след това с него, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

Пред завършване е асфалтирането на ул. „Васил Левски“ в частта й между улиците „Ген. Скобелев“ и „Сан Стефано“ ( Околовръстния път) път.

Ремонтиращата се отсечка с дължина около 350-400 метра, е основна в свиленградския квартал „Изгрев“. Движението по нея е изключително натоварено и лошото й състояние досега затрудняваше и изнервяше шофьорите.

Очаква се реновирането й, което започна преди две седмици, да приключи тези дни.

През октомври и ноември в няколко търга ще бъдат предложени за продажба на търг 15 леки и товарни автомобила и един мотоциклет на цени от 200 до 11 250 лв, съобщиха от НАП Хасково. В зависимост от постоянния адрес на досегашните им собственици, те се съхраняват и могат да бъдат огледани в различни населени места – Хасково, Димитровград, Свиленград, Златоград, село Лесово (община Елхово), Варна.

Всяко от тези предложения е достъпно в Портала за продажби на Националната агенция за приходите с подробна информация, полезна за кандидат-купувачите: технически характеристики на превозните средства, местонахождение, състояние, първоначална цена, срокове за подаване на ценово предложение и срокове за внасяне на депозит за участие в търга. Публикувани са още снимки на автомобилите и телефон за контакт с публичния изпълнител, водещ продажбата.

От офиса на НАП в Хасково препоръчват, за да не стига до действия по принудително изпълнение от страна на публичните изпълнители, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с дирекция „Събиране“.

Над 910 хил. лв. приходи за бюджета събраха публичните изпълнители от НАП в Хасково, след продажби на активи от началото на годината до края на септември. Само през последните три месеца са реализирани 13 търга, в два от които приходната агенция продаде къща в маджаровското село Ефрем и административна сграда, собственост на бившата Цигарена фабрика в Хасково.

Надградена електронна услуга на НАП дава възможност на бизнеса да подава автоматизирано осигурителни декларации Образец №1 и №6 към приходната агенция. Това, обясняват от офиса в Хасково, става възможно с осигуряване на свързаност между клиентските софтуери и системите на НАП от типа „система-система“ чрез използване на софтуерен ключ (API ключ). Потребителите могат да поискат API ключ чрез услугата„ Ново заявление за достъп до АPI“, достъпна с електронен подпис в е-Портала на приходната агенция. За да се подават данните за осигурителните декларации автоматизирано към НАП, е необходимо софтуерният ключ да се интегрира в софтуера, който използват клиентите.

Електронната услуга беше внедрена през май, като тогава чрез софтуерен ключ бяха интегрирани информационните системи на хазартните оператори, които вече имат автоматичен достъп до Регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта, напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Информация за надградената услуга в Портала за електронни услуги на НАП може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и на имейл – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..