23
Пон, Сеп
13 Нови статии

koprinaa
Откриват модерен цех за памучни тъкани, започна набирането на 60 души персонал. Култовата фабрика на път да възвърне старата си слава
 
Нов вид производство – на памучни тъкани, ще стартира свиленградската фабрика „Коприна“ в края на април т. г. Вече е приключил ремонтът на тъкачния цех, предстои монтирането на машините. Оборудването е италианско и включва 15 модерни рапирни станове „ Ваматекс“, две сновила, автоматична вдяваща машина, които са изцяло компютъризирани. В момента се набира обслужващият персонал. Търсят се тъкачки, сновачки, секционни майстори и работници за други спомагателни дейности. Предприятието предлага добро възнаграждение плюс ваучери за храна, предвидени са и бонуси. Призведените тук памучни тъкани са предназначени за изработването на ризи. „На първо време обемът на заложеното производство е 30 хил. метра месечно, заяви директорът по производството инж. Красимир Деянов, koprinaa1но за в бъдеще смятаме да го увеличаваме. За съжаление, трудно се намират подготвени кадри. Наш италиански партньор обаче е готов да поеме обучението на желаещите да започнат работа, изпращайки на място италиански специалисти.“
Всъщност, от две години насам култовата за Свиленград текстилна фабрика „Коприна“ постепенно възстановява дейността си, след като бе изпаднала в дълбока криза. Местните жители си спомнят, че само преди 2-3 десетилетия в нея се трудеха над 500 души. В момента те са 40, като тенденцията е още през април да достигнат 100. Действащите сега мощности в тъкачния цех са 30 нищелкови стана за вискозна коприна и 8 жакардови с месечен обем около 25 хил. метра. Асортиментът надхвърля 100 артикула, изпълняват се и поръчки по желание на клиента като например втъкаване на фирмени надписи и др. Освен тъкачницата, възстановена бе работата и на апретурния цех.
Основната част от продукцията е предназначена за износ. От две години „Коприна“ облича сръбската армия, полиция и жандармерия, които изкупуват над 30 % от произведените изделия, сега се разработват мостри и за полската армия. Сред по-големите клиенти на предприятието са фирми от Италия, Германия, Турция, Хърватия и др. Малка част от хастарите отива за вътрешния пазар.
Разширяването и обновяването на производството ще продължи и занапред, подчерта инж. Деянов. След като миналата година извършихме ремонти с европейски средства за 250 хил. лв., съвсем наскоро се включихме в национална програма за рехабилитацията на цехове, лабораторията, административните офиси на стойност 300 000 лв. Намерението ни е постепенно „Коприна“ да възвърне старата си слава.
Николай КОЛЕВ

Нов вид производство - на памучни тъкани, ще стартира свиленградската фабрика "Коприна" в края на април т. г. В момента се набира обслужващият персонал. Търсят се тъкачки, сновачки, секционни майстори и работници за други спомагателни дейности. Предприятието предлага добро възнаграждение плюс ваучери за храна, предвидени са и бонуси.
 
Подробности четете във в. "Старият мост". Търсете новия брой днес по  магазините, а утре и в "Lafka"

budjsvgbudjlcПрез 2016 г. двете общини няма да вдигат местните данъци и такси
 
Проектобюджетите на общините Свиленград и Любимец бяха представени на публично обсъждане тази седмица. От презентацията на директора на Дирекция „Бюджет, финанси, административно и информационно обслужване“ Валя Здравкова стана ясно, че финансовата рамка ще е 14 267 099 лв. В Любимец бюджетът бе представен от кмета Анастас Анастасов, който съобщи, че парите на общината през 2016 г. ще са 5 768 200 лв. Сумите не са окончателни и най-вероятно ще претърпят корекции след обнародването на Закона за държавния бюджет за 2016 г. Освен това към финансовите рамки ще се добавят и преходните остатъци от т. г., които в момента не може да се каже колко точно ще бъдат. Окончателните варианти ще се предложат за публично обсъждане през февруари идната година.
Валя Здравкова заяви, че основната цел на общината през новата бюджетна година ще бъде създаването на устойчивост на резултатите и постиженията от направеното и придобитото до момента и подобряване на облика на града и условията на живот чрез саниране на жилищни и обществени сгради. Данъците, таксите и цените на услугите няма да бъдат повишавани, ще се акцентира върху подобряване на събираемостта. Към 30 ноември изпълнението на собствените приходи на общината е 81,42%, а наличните оперативни средства в общинската каса са 2 600 000 лв. По новата бюджетна рамка очакваните делегирани от държавата средства са 7 430 307 лв. За местни дейности са предвидени 6 836 792 лв. В инвестиционната програма на общината са заложени 3 744 841 лв. Те ще бъдат използвани за основен ремонт на още улици в Свиленград и основен ремонт на улици в селата Студена, Мустрак и Димитровче; за обследване на жилищни сгради по програмата за енергийна ефективност; за изграждане на ВиК мрежа и нови улици в района около спортната зала в Свиленград и други. Бюджетът на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване“ е 1 333 832 лв. За дейност „Социални услуги“ са предвидени 1 418 351 лв., а за дейност „ЦДГ, Детски ясли и здравни кабинети“ - 2 224 295 лв. За дейност „Спорт и туризъм“ са отделени 417 095 лв.
В момента ОбА-Свиленград работи по няколко проекта по различни програми – енергийна ефективност на МБАЛ; енергийна ефекнивност на обществени и жилищни сгради; реставрация на стария мост на река Марица; закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци; нови възможности за социални услуги; залесяване на земеделски земи и подкрепа за социални групи в неравностойно положение с партньор турската община Узункьопрю.
В Любимец също няма да се вдигат местните данъци и такси. Като държавна субсидия ще постъпят 3 234 100 лв., а от местни приходи се очакват 2 534 100 лв. Към общинските постъпления са включени: имуществени данъци, от които прогнозните приходи са 363 000лв. и неданъчни в размер на 1 146 000 лв. От такса „Битови отпадъци“, в съответствие с проекта на план-сметката за дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до депото в Харманли са заложени 510 000 лв. През 2016 година очакваните приходите от продажба на нефинансови активи са 60 000 лв. - от продажби на земя 40 000 лв. и от продажби на сгради 20 000 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 262 900 лв., от които 117 300 лв. за основен ремонт на общинската пътна мрежа. В разпределението на разходите по функции най-голям дял имат тези за „Образование“ - 2 552 118 лв. Следват „Общи държавни служби“ с 1 114 093 лв. и „Отбрана и сигурност“ - 95 400 лв. Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С общински приходи в размер на 175 000лв. се финансира част от издръжката на целодневните детски градини, стана ясно още при представяне на проекта. За „Здравеопазване“ в бюджета са заложени 330 282 лв., за „Социално осигуряване и грижи“ - 306 970 лв., за „Жилищно строителство и опазване на околната среда“ - 744 104 лв., а за „Култура и спорт“ са отделени 351 350лв.
СМ
 

kazinoooНаемателите са получили предизвестия да напуснат до края на годината
 
Индийски бизнесмен купи бившия хлебозавод в Свиленград и възнамерява да построи на негово място първокласни казино и хотел. Крупният инвеститор, чието име засега не съобщаваме, е притежател на голяма верига казина в Съединените американски щати.

5 игрални дома работят в Свиленград, стягат още 8

Турският бизнесмен Суди Озкан, наричан още „Кралят на хазарта“, започва изграждането на ново казино в Свиленград. Игралният дом ще се помещава в сградата на бившия „Пени маркет“, която Озкан е закуп на търг след наддаване при съдия-изпълнител.

Интерес да се отвори супермаркет в Свиленград са проявили от търговската верига „Лидл“, съобщиха от централата на „Пени“.
 
Подробности четете във в. „Старият мост“. Търсете новия брой днес по магазините, а утре и в „Lafka“


garaaaaПуснаха в експлоатация прелез и подлез в Любимец
 
Акт 15 за жп гара Свиленград подписаха на 2 ноември представители на Държавната железопътна компания, Техническия надзор по проекта, проектантът и представители на фирмата изпълнител - „PORR“. Цял ден комисията дискутира и обхожда трасето, след което даде зелена светлина. С подписването на акт 15 фирмата строител издава 3,5-километровото трасе от жп гарата до надлеза по пътя за Сива река, включително и всички съоръжения по него.