23
Пет, Фев
26 Нови статии

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, съобщават от офиса на Национална агенция за приходите в Хасково. Същото важи и за зрелостниците, които наесен ще бъдат студенти редовно обучение.

През лятото – от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28.40 лв. месечно. Причината е, че през този период не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване от работодател. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от офиса на НАП.

Най-напред зрелостниците трябва да подадат декларация по образец за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителни вноски. Информацията за начина на попълване и подаване на декларация Образец №7 е достъпна в рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция. Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

От офиса на НАП в Хасково напомнят още, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

Справка за здравноосигурителния си статус, както и за периодите с липсващи здравноосигурителни вноски, всеки може да направи чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка е възможна и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

Заработи нова електронна услуга за директен достъп на бизнеса до системите на НАП Нова електронна услуга на НАП дава възможност на бизнеса да обменя информация пряко и автоматично с приходната агенция, съобщават от офиса в Хасково. Това става възможно чрез софтуерен ключ (API ключ), който осъществява свързаност от типа „система-система“ между софтуерите на бизнеса и НАП. За целта потребителите заявяват получаването му чрез новата услуга „Заявление за ползване/прекратяване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП чрез приложно-програмни интерфейси (API)“, която е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП), уточняват още от Агенцията. След като заявителят получи софтуерния ключ, той трябва да го интегрира в софтуера, който използва, за да може да се свърже със системите на НАП.

В момента от новата услуга могат да се възползват само хазартните оператори, които вече имат автоматичен достъп до Регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта. Предстои поетапно разширяване на обхвата на услугите, до които ще се осигури пряк достъп между системите на НАП и бизнеса, като подаването на данъчни и осигурителни декларации.

Информация за новата услуга в Портала за електронни услуги на НАП може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

  Във връзка с публикувана покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1, Община Свиленград кани на информационна среща всички заинтересовани страни - собственици на жилищни сгради, на 22.05.2023 г. от 13:30 ч. в Общинска администрация - Свиленград, бул. „България „32, ет.1, Голяма зала.

На срещата ще бъдат представени условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи.

Насоки за кандидатстване и пакет документи са достъпни в ИСУН, на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

Изграждането на пречиствателна станция в Свиленград включено в инвестиционните намерения

Министерството на регионалното развитие и благоустройството e изготвило инвестиционно предложение за регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково.

В него са описани инвестиционни намерения за изграждане и реконструкция на ВиК системи и съоръжения на територията на област Хасково. Предложението на МРРБ е депозирано в екоинспекцията в Хасково.

Целта е осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи , осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова пречиствателна станция за пречистване на водата от манган в Свиленград. Това ще стане на площадката на помпена станция „Лъв чешма“, която захранва. Свиленград, с. Капитан Андреево и с. Генералово. Проектнният капацитет на станцията е 80 л/сек.

Предвижда се реконструкция на съществуващата помпена станция и изпълнение на мерки за постигане на енергийна ефективност на сградата. Предстои и реконструкция на така наречения хранителен водопровод . Тя ще стане по ново трасе, което частично попада в землището на Свиленград и частично по улици в града. СМ

Фирмите и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни

Близо 3 800 или 40% от дружествата в област Хасково вече са подали годишните си данъчни декларации за дължими корпоративни данъци, съобщават от офиса на НАП в града. Данъчните очакват до края на следващия месец да постъпят още около 5 700 формуляра по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и напомнят, че срокът за деклариране и за внасяне на корпоративния данък, е 30 юни. В същия срок се декларират и плащат: данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и данъка върху дейността от опериране на кораби.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че 30 юни е и срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Заедно с годишната си данъчна декларация те трябва да подадат и декларация Образец 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

При допуснати грешки в декларациите, същите могат да бъдат поправени, обръщат внимание от НАП. Поправката на вече декларирана в НАП информация става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Коригираща декларация се подава онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни декларации, и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Над 40 000 жители на Хасковска област с ПИК могат да се възползват от нея

Нова електронна услуга на НАП дава възможност на клиентите с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) да потърсят съдействие, ако срещнат трудности или имат нужда от технически насоки, при ползването на определена услуга в е-портала на приходната агенция.

Иконката на „Подаване на запитване“ (жълт мегафон) е видима в горния десен ъгъл на екрана след идентифициране на потребителя с ПИК или КЕП. При влизане в услугата, системата автоматично въвежда във формата за запитване електронен адрес от кода или от електронния подпис, с който се е идентифицирал клиента. Той трябва да попълни телефон за връзка, да избере от падащото меню вида на запитването, както и да опише накратко какво съдействие му е необходимо. За да е по-точно и ясно описанието, услугата дава възможност за прилагане на файлове, които трябва да са във формат „снимка“ (.jpg или .png).

След изпращане на заявката към НАП, системата автоматично изтегля информация за потребителя, начина на идентификация в е-портала, както и данни за използваните браузър и операционна система, които позволяват на служителите в приходната агенция да окажат бързо съдействие. На екрана на клиента ще се появи съобщение с потвърждение, а след това ще му бъде изпратен имейл, че искането му за съдействие е прието, както и входящия му номер. Служителите на НАП разглеждат запитването и изпращат отговор до потребителя в рамките на деня, в който то е постъпило или до края на следващия работен ден.

Над 40 000 жители на Хасково и областта могат да се възползват от новата онлайн-услуга, благодарение на придобит от тях ПИК. Само от началото на тази година досега, офисът на приходната агенция е активирал почти 3 000 персонални кода на потребители, предпочитащи електронните възможности, които дава НАП.

Информация за услугата е достъпна в Портала за електронни услуги на НАП и на телефона на приходната агенция 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

96% от поисканите от НАП суми са възстановени в 3-дневен срок

Над 3,8 млн. лв. надвнесени данъци възстанови НАП на данъкоплатци от Хасковска област, които са се възползвали от правото си на данъчни облекчения в рамките на тазгодишната данъчна кампания по деклариране на доходите, изплатени на физически лица.

Най-масово ползвани са данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, чийто размер тази година бе още по-висок, коментират от офиса на НАП в Хасково. След тях по популярност се нареждат облекченията за намалена работоспособност, на млади семейства с ипотечен кредит, за сключена застраховка „Живот“ и извършен ремонт у дома.

Най-много средства – близо 1,8 млн. лв. са влезнали обратно в семейните бюджети през месец март, когато обявяването на доходите достигна своя пик, благодарение на електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“. Общо, по време на кампанията, от данъчни преференции с подаване на годишна данъчна декларация в НАП се възползваха 6 428 лица от област Хасково – с около хиляда повече в сравнение с 2022 година, като документите за прилагане на облекчения се разглеждаха приоритетно.

96% от сумите, заявени за възстановяване към офиса на приходната агенция в Хасково, са изплатени до 3 дни след подаване на декларациите, а останалите средства – до 1 месец от постъпване на документите след извършване на проверка.

Условията за ползване на видовете данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП. Консултация по тези и други данъчни въпроси може да се прави целогодишно с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 и на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..