14
Пет, Юни
30 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Приходите от продажби в интернет на учебници и учебни помагала, които са вече ползвани и се предлагат като втора употреба, не се облагат с данъци.

Това обясняват от офиса на НАП в Хасково по повод зачестилото онлайн търсене и предлагане на учебници, сборници и друга литература, необходима за предстоящата нова учебна година. Данъчните напомнят, че когато физическо лице продава лични вещи, а не търгува с цел печалба, тези сделки не се декларират пред НАП, а доходите от тях не са данъчно облагаеми. Освен на учебни помагала, в интернет се забелязва и предлагане на детски дрехи, аксесоари и дори обзавеждане, като раници, бюра и офис столове, които вече не са нужни на домакинствата.

Когато физическото лице предлага лични вещи, а не е действало като търговец по смисъла на Търговския закон, приходите от тези продажби са освободени от данъчно облагане, уточняват от офиса на НАП в Хасково. И допълват, че търговец по смисъла на този закон, е лице, което извършва покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид или продава стоки, които са негово производство.

Още информация за облагането на продажбите в интернет, може да се види в сайта на НАП. По повод активното пазаруване при подготовката на учениците, от приходната агенция напомнят още на потребителите да изискват от търговците задължително да им дават касова бележка. Само издаден платежен документ ще позволи рекламация на дефектна стока или връщане на погрешно закупена такава.

При отказ за издаване на касова бележка клиентите могат да подадат сигнал в НАП.