13
Съб, Юли
18 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намалят с 336, или с 0.7% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 47.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на започналите работа по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 25.8 % и 18.0%. В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 667, или с 1.4% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2023 г. е 1 358 лв., за август - 1 341 лв., и за септември - 1 496 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 6.9%, като достига 1 398 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 891 лв., а за частния - 1 211 лева.

По размер на средната месечна заплата Хасковска област е на 22 място, като след нея са Силистра, Смолян, Видин, Кюстендил и Благоевград. Най-висока тя е в столицата – 2722 лв., а в област София е 1864 лв. Общо за страната сумата е 2000 лв.