13
Съб, Юли
18 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

От днес родителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да заявят желанието си пред него, като подадат съответната декларация, съобщават от офиса на НАП в Хасково. Документите се подават по месторабота от 30 ноември до 31 декември 2023 г., а работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 г.

Размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2023 г. се запазват същите като през предходната година, допълват данъчните. Сумите, които може да възстанови НАП, са в зависимост от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две деца – 12 000 лв. и сума за получаване до 1 200 лв., за три и повече деца – 18 000 лв. със сума за получаване до 1 800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

За да ползва данъчните облекчения физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2023 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Родителите без доходи или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство и помощ при безработица, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител в семейството, ако отговаря на условията, обясняват от НАП.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. Едно от най-важните изисквания за прилагането им е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Ето защо от НАП съветват гражданите да проверяват онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчна преференция, за да избегнат неудобства.

Освен през работодател, другият начин за ползване на данъчните облекчения е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 30 април 2024 г. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция до 1 месец след подаването на декларацията. По време на последната данъчна кампания НАП възстанови над 3,8 млн. лв. надвнесени данъци на 6 428 лица от област Хасково, като близо 70% от тях бяха родители с право на данъчни облекчения за деца.

Подробна информация за това, как да намалим дължимите данъци има в сайта на приходната агенция, а телефонна консултация може да се направи с Информационния център на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.