22
Чет, Фев
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Близо 8 000 регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лица от област Хасково вече имат възможност да изтеглят като файл справките–декларации, които са подали в НАП, заедно с дневниците за покупки и продажби по чл. 124 от ЗДДС. Това съобщават от офиса на приходната администрация.

Това е възможно чрез Портала на електронните услуги на НАП, раздел „ДДС декларации“, в услугата „Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES - декларация“ и избор на функционалност „Подадени данни“. В таблицата, която се визуализира на екран, има списък със справки–декларации по чл. 125 от ЗДДС. При преглед на подадените данни с конкретен входящ номер, чрез линковете в колона „Файлове“,  могат да бъдат изтегляни подадените файлове на справка–декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларация.

Изтеглянето на файловете е възможно за справки–декларации за ДДС, VIES-декларации и отчетни регистри по Закона за ДДС, подадени след март 2013 г. 

Достъпът до функционалността се осъществява според Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП).