17
Пон, Юни
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Близо 80 души провериха здравния си статус в НАП Хасково за седмица

От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37,32 лева.

От офиса на НАП в Хасково обясняват, че от първия ден на 2024 г. е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 466,50 лв. и не повече от 3 750 лв. месечно.

Срокът за плащане на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така, първата здравната вноска с нов размер – тази за месец януари 2024 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари или през първия работен ден след тази дата, тъй като 25-ти следващия месец е неприсъствен ден. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават най-напред в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, или в офис на приходната агенция в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, обръщат внимание от НАП. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Само за седмица, в офиса на приходната агенция в Хасково близо 80 жители на областта изясниха здравния си статус, като болшинството от тях са лица, работили и завърнали се от чужбина. По този повод, от НАП напомнят, че гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .

Същата справка клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.