24
Пет, Май
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Облекченията се ползват до 30 април

С различни видове дарения и ремонт у дома можем да намалим данъците, които дължим върху доходи, придобити през предходната година, напомнят от Националната агенция за приходите.

Данъчното облекчение за дарение позволява да намалим данъчната основа с общо до 65%. До 5% – когато обект на дарението са здравни или лечебни заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии; Българския Червен кръст; културни институти и читалища; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) и др. До 15% – когато дарената сума е за култура, а до 50 на сто, ако получател е Национална здравноосигурителна каса за дейности, свързани с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”. За да бъде признато данъчното облекчение е необходимо да нямаме подлежащи на принудително изпълнение стари задължения и към годишната данъчна декларация да приложим копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, за което е дарението и че то е получено.

С до 2000 лв. можем да намалим годишната си данъчна основа, ако сме извършили подобрения или ремонт на недвижим имот през миналата година. Жилището трябва да е на територията на Република България, да сме негов собственик или съсобственик, ремонтът да е извършен от физическо лице или фирма, регистрирани у нас или в ЕС, и да имаме документ за платения труд.

Данъчните облекчения могат да се ползват с подаване на годишна данъчна декларация до 30 април, уточняват от приходната агенция, а условието е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения към датата на подаване на документите.

До момента офисът на НАП в Хасково е приел декларациите за получени доходи през 2023 г. на почти 7 200 физически лица. Най-бързо и лесно доходите могат да бъдат декларирани онлайн чрез услугата „предварително попълнена данъчна декларация“, достъпна в Портала за е-услуги на Агенцията с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци, както и за ползването на различните видове данъчни облекчения може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция, където е публикувано и видеоуказание за подаване на предварително попълнената данъчна декларация.