25
Вт, Юни
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

  По решение на Министерския съвет се променя статутът на имоти в село Капитан Андреево от публична държавна собственост на частна държавна собственост и собствеността върху тях се прехвърля на Община Свиленград.

Имотите се намират в местност „Саксон Алча“ и представляват два терена с площ 8361 кв. м и 4409 кв. м. Те са в близост с път от общинската пътна мрежа и са необходими за комуникационно-транспортния достъп до общински имоти като гробищния парк на селото и до имоти на физически и юридически лица. С придобиването им Общината ще има възможност за допълнително подобряване на техническата инфраструктура в района чрез изграждане на улици.

Поради отпаднала необходимост управлението им се отнема от Министерството на вътрешните работи.