23
Вт, Юли
40 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Над 85% от дружествата и ЕТ в Хасково и областта вече го направиха

В полунощ на 1 юли изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци е необходимо да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък, напомнят от НАП. Почти 8 300 или над 85% от дружествата и физическите лица, които извършват дейност като ЕТ в Хасково и областта, вече декларираха и внесоха данъците си.

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Тъй като последният ден на юни е в неделя, срокът за тези лица да подадат данъчни и осигурителни декларации и платят задълженията си се удължава до 1 юли.

От НАП напомнят още, че 1 юли е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 283 000 в страната са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета, клиентите могат да получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.