23
Вт, Юли
40 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград завърши основния ремонт на моста и пътя в село Студена - едно от най-големите села на територията на общината. Ремонтирани са пътен участък от 420 м от републикански път в чертите на селото и мостово съоръжение с дължина 11 м над местната река Фишера, приток на Тунджа.

Средствата за реконструкцията -  в размер на 1 735 549 лева, са отпуснати на два етапа с постановления на Министерски съвет във връзка с мерките за предотвратяване, овладяване и преодоляване на бедствия. Община Свиленград предварително изготви инвестиционен проект за ремонта на компрометираната пътна инфраструктура, при която съществуваше риск от свлачище и срутване.

Рехабилитацията и възобновяването на обекта включват почистване от растителност на речното корито и площите в рамките на сервитута на пътя, изграждане на подпорна стена и отводнителни шахти, укрепване на основите, подновяване на пътната настилка, полагане на бордюри, изграждане на тротоари с площ 1150 кв. м, монтиране на парапет с височина 110 см, поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка.