24
Нед, Окт
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

До края на месец юни едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, трябва също така да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година вноски за осигуряване. До 30 юни беше удължен и срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък, напомнят от офиса на НАП в Хасково.

До днес 8300 дружества от областта са обявили данъчните си резултати от предходната година. От приходната администрация напомнят, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета се извършват най-лесно и бързо по електронен път чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП или с електронен подпис. Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредната епидемична обстановка е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП: https://nap.bg/page?id=762.