15
Пон, Авг
31 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Изплатената помощ от НАП е в размер на 1,6 млн. лв.

150 дружества от област Хасково са получили подкрепа по програмата за оборотен капитал в общо трите нейни фази от началото й досега, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в града. Общият размер на предоставената им чрез НАП безвъзмездна помощ е в размер на 1 600 787 лв.

Всяка фаза на програмата, напомнят от офиса в Хасково, беше свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност или обекти са били преустановени или ограничени в резултат на една или повече заповеди на министъра на здравеопазването, вследствие на пандемията COVID-19. Отпускането на помощта на малки и средни предприятия се предоставя при наличие на преустановяване на дейността, т.е. когато същото е в резултат на издадените заповеди на здравния министър и е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената дейност.

Общо 7007 дружества в страната са получили досега подкрепа с оборотен капитал, съобщават още от НАП. Безвъзмездната помощ, изплатена им в трите фази, е за малко повече от 131 млн. лв.

В хода на програмата, всички одобрени кандидати се оповестяваха своевременно в рубриката „Подкрепа чрез оборотен капитал“ в сайта на приходната агенция.