29
Сря, Юни
13 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

От НАП напомнят, че на 30 юни изтича срокът за подаване на годишни данъчни декларации за дължими корпоративни данъци. Освен данък „печалба“, до края на юни юридическите лица декларират и: данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

До 30 юни 2022 г. подават годишни данъчни декларации и едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Срокът за плащане на данъците по тези годишни декларации е също 30 юни, напомнят от НАП в Хасково и обясняват, че това може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на приходната агенция, чрез 8-те физически ПОС терминални устройства в офиса, във всяка банка с попълване на вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифите на съответния оператор.