25
Нед, Фев
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Това стана ясно, след като Комисията за енергийно и водно регулиране / КЕВР/ одобри бизнесплана на водното дружество в Хасково за периода 2022 – 2026 г., към което е и ВиК Свилевтрад. В момента кубик питейна вода струва 3,52 лв.

Повишението на живителната течност през следващите четири години ще става поетапно. През 2023 г. тя ще струва 4,970 лв. за кубик, през 2024 г. - 5,081 лв, през 2025 г. - 5,310 лв., през 2026 г. - 5, 663 лв.

Една от причините за ръста в цената на водата били огромните разходи на дружеството в Хасково за електроенергия, която се закупувала на свободния пазар, твърди управителят му Божидар Желязков. 100 процента от водата се добивала по помпажен способ – чрез 156 помпени станции и над 400 кладенци, уточни той. С покачването на цената се целяло и подобряване качеството на ВиК услугите.

В бизнесплана до 2026 г. на дружеството са заложени и инвестиции за 9,089 млн. лв., от които 7,056 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения.

Наскоро омбудсманът Диана Ковачева на категорично се възпротиви и призова да не се покачва цената на водата в Хасково, за което „Старият мост“ писа.