22
Чет, Фев
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, напомнят от офиса на НАП в Хасково. За да се възползват от нея, те трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Ето защо от приходната агенция препоръчват на клиентите преди да подадат документи, първо да проверят онлайн за наличието на стари задължения.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

С ПИК и КЕП потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация, в която са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори; доходи от наем, когато същият е отдаден на юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца; както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят, съветват от НАП Хасково.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май, защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офиса или в осем пощенски станции в областта, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на НАП или на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.