24
Съб, Фев
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Борови култури ще бъдат заменени с с местни дървесни видове. На площи, освободени след санитарни сечи, ще бъдат засадени цер, благун и космат дъб. Предстои и възстановяване на крайречни гори, включително край Марица. Там ще растат летен дъб, полски ясен и местни тополи.

Тези дейности са част от инициативата „От Желязната завеса до Зеления пояс: възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“. Водещ партньор е Българското дружество за защита на птиците, участва и Фондация „По-диви Родопи“.

Целта е възстановяване на сухолюбиви гори , пасища и и речни галерии в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатични изменения. Предвидено е и подпомагане на възстановяването на емблематични застрашени видове птици като египетски лешояд и царски орел, и не на последно място - подобряване на социално-икономическите перспективи, основани на природните богатства на района.

Дейностите се финансират от Програмата за застрашени ландшафти , която се управлява от Природозащитната инициатива на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биологичното разнообразие. Те се подкрепят от“ Arcadia“ – благотворителен фонд на филантропите Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.

Замяната на 3 180 хектара борови гори с местни дървесни видове и създаване на 30 хектара крайречни гори на територията на 9 държавни горски стопанства ще продължи до 2027 г.

Стартът на възстановяването на екологичните мрежи в Югоизточна България бе отбелязан от авторитетният британски всекидневник „The Guardian “. СМ