14
Пет, Юни
30 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Изграждането на пречиствателна станция в Свиленград включено в инвестиционните намерения

Министерството на регионалното развитие и благоустройството e изготвило инвестиционно предложение за регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково.

В него са описани инвестиционни намерения за изграждане и реконструкция на ВиК системи и съоръжения на територията на област Хасково. Предложението на МРРБ е депозирано в екоинспекцията в Хасково.

Целта е осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи , осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова пречиствателна станция за пречистване на водата от манган в Свиленград. Това ще стане на площадката на помпена станция „Лъв чешма“, която захранва. Свиленград, с. Капитан Андреево и с. Генералово. Проектнният капацитет на станцията е 80 л/сек.

Предвижда се реконструкция на съществуващата помпена станция и изпълнение на мерки за постигане на енергийна ефективност на сградата. Предстои и реконструкция на така наречения хранителен водопровод . Тя ще стане по ново трасе, което частично попада в землището на Свиленград и частично по улици в града. СМ