15
Съб, Юни
31 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Свиленград с най-ниска безработица сред общините в областта

През месец юли в област Хасково на работа са постъпили 321 безработни лица, съобщават от регионалната служба по заетостта. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 317 души и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 4.

81 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 106 са от групата на специалистите и 134 - без квалификация.

По степен на образование висшистите са 55, със средно образование - 177 и с основно и по-ниско - 89.

През месец юли в бюрата по труда от област Хасково са заявени общо 280 свободни работни места, 279 от които са на първичен пазар на труда, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е заявено 1 свободно работно място.

Равнището на безработица през месец юли е 6,7% при 5,2% за страната. Равнището на безработица се увеличава с 0,1% спрямо месец юни 2023 г. /5 460 – 6,6%/, а спрямо месец юли 2022 г. се увеличава с 0,6% /5 079 – 6,1%/.

Към 31.07.2023 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5 566, като спрямо предходния месец броят им се увеличава със 106 , а в сравнение с юли 2022 г. безработните са с 487 повече.

С най-ниско равнище на безработица са общините Свиленград – 4,7% и Димитровград – 5,1%, а с най-високо – община Ивайловград – 18,3%.

Област Хасково се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.