03
Сря, Юни
15 Нови статии

Общинската управа в Свиленград възобнови делото за разваляне на договора със „Сити пойнт Свиленград“ ЕООД заради неосъществени инвестиции на стойност 162 900 лв. В уговорения срок дружеството не изпълни клаузите по сделката за покупко-продажба между него и общината, включващи   благоустрояване на 3 000 кв. м площ, намираща се зад „Пени маркет”. Първото съдебно заседание по казуса е насрочено за 18 януари 2012 г.

България официално се отказва да строи петролопровода „Бургас – Александруполис“, тъй като проектът е финансово неизгоден. Това решение на Министерския съвет сложи кръст на очакванията на местната управа в Свиленград, че общината ще получи преки и косвени облаги от минаването на тръбата пред територията й.

penny10 дни след крайния срок нищо от благоустрояването на площта зад „Пени маркет“ не е направено. До 1 декември общината ще поднови в Районен съд – Свиленград искането си за прекратяване на договора със „Сити пойнт Свиленград” ЕООД, съобщи пресаташето на кметството Калина Райкова, потърсена за коментар от „Старият мост“. Дружеството не изпълни клаузите по договора за покупко-продажба между него и общината, включващи   благоустрояване на 3 000 кв. м площ, намираща се зад „Пени маркет”, уточни Райкова. 

Сградата се връща на „Грийн холдинг“, за да обезпечи вземания на общината

Хасковският окръжен съд обяви за недействителна сделката за продажба на библиотеката в Свиленград, сключена между тукашната фирма „Грийн холдинг“ и пловдивското дружество „Актив пропъртис“. Атрактивният имот в идеалния център на града се връща в ръцете на предишния си собственик – бизнесмена Христо Янев. По този начин се обезпечават вземания на общината, на която той дължи 243 000 лева.

dyankovПисмо на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков за 15-процентни съкращения е получено в общинската администрация в Свиленград. По-доброто управление на разходите за заплати, възнаграждения, заедно със задължителните осигурителни вноски за тях и постигането на по-ефективна организация на работата налага необходимостта от оптимизиране на числеността на персонала с не по-малко от 15 на сто, като едновременно с това се извърши преразглеждане на функциите и структурата на персонала, се казва в депешата.

По искане на Райфайзенбанк започва процедура по несъстоятелност на фирмата

Хасковският окръжен съд обяви неплатежоспособността и откри процедура по несъстоятелност на свиленградската фирма „Хранко инвест“ ООД. Постановена е обща възбрана и запор на имуществото на дружеството, собственост на местния бизнесмен Бойко Янев. За временен синдик в производството по несъстоятелност е назначен Пламен Атанасов.

100% от акциите на Свободна зона – Свиленград ще бъдат предложени за продажба на предстоящия 27-и централизиран публичен търг, който ще се проведе на "БФБ-София" АД, съобщиха от пресслужбата на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.