08
Сря, Юли
17 Нови статии

В дирекция „Бюро по труда“-Свиленград се приемат документи на млади висшисти, желаещи да кандидатстват по програмата „Старт на кариерата“. В тазгодишното издание на процедурата са обявени 2 работни места – в дирекция „Бюджет и финанси“ в Общинска администрация и в тукашното бюро по труда. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн. ДВ бр. 34 от 29 април 2011 година) са направени изменения относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците, както следва:
І. Предвидено е предприятията да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър, както следва:

Новият собственик може да направи МОЛ на мястото на предприятието

Свободна зона – Свиленград ще бъде пусната за продажба на фондовата борса. На търг отиват 100 % от предприятието, което притежава терен от над 70 дка и 16 сгради в местността „Лозенски път“. Складовете на зоната са с площ над 4 000 кв. м. Понеже ще може да изкупи цялото предприятие, новият собственик няма да има никакъв проблем да вдигне до границата каквото си пожелае, например МОЛ, и да завърти успешен бизнес, коментират брокери.

След острото писмо за повишените данък „Сгради“ и такса „Смет“, което изпрати до Общинския съвет и в. „Старият мост“ изпълнителният директор на „Свиленград – Автотранспорт“ АД инж. Атанас Христонев, и други фирми и учреждения изреваха от поскъпналия налог.

С пъти е скочила сумата, която ще трябва да внесе в общинския бюджет ЗПО. Докато лани от завода са платили общо 1 300 лв., сега ще внесат 4 300 лв., съобщи изпълнителният директор инж. Руско Русев. Миналата година, а и досега тази предприятието не е работило. Целият ни оборот за 2010 г. възлиза едва на 70 000, откъде ще отделя пари за налога, оплака се Русев.

Фирмата изпълнител ще прибере парите за „допълнително възникнали СМР“ без търг или конкурс

Нови 754 920 лв. от общинския бюджет ще бъдат похарчени за довършителни работи на рехабилитираните улици в централната част на Свиленград. Парите ще бъдат дадени без търг или конкурс на фирма „Пътстрой“ ООД – Стара Загора, която прави и сега ремонта на главните артерии на града. Решението за откриване на процедурата вече е публикувано на страницата на Агенцията по обществени поръчки. Според общински съветници обаче сумата не е гласувана и включена в тазгодишния бюджет. Местни парламентаристи подозират, че ще бъдат принудени да вземат решение за отпускане на средствата постфактум.

 

Защо в данъчната служба на община Свиленград не признават катализаторите на колите до 100 к. с., освен ако не са минали на преглед в една-единствена лаборатория - „Технотест“, и по този начин не се ползва 50% намаление на данъка“. „Технотест“ няма поделения другаде, освен в София. И тук има сервизи с нужната апаратура, които могат да установят има ли колата функциониращ катализатор. Защо трябва да ходим чак в столицата, ще похарчим повече пари, отколкото ще спестим от данъчното облекчение? Тези въпроси задават много граждани, които се оплакаха в редакцията на „Старият мост“.

В различните общини практиката е различна, показа репортерско проучване. Има такива, които признават катализаторите за налични, ако това е вписано в големия талон на колата или пък ако устройствата са декларирани от гражданите при данъчната регистрация на автомобилите.

Собственикът на рибната фабрика в Любимец обжалва глоби за над 150 000 лева

Рекордните 44 дела е завел в Районен съд – Свиленград гръцкият бизнесмен Йоанис Константинидис, собственик на затвореното предприятие за филетиране и консервиране на риба „Коста Фуудс“ ЕООД в Любимец. Исковете му ще се гледат в съдебната зала през май и юли т. г.