17
Сря, Юли
30 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

За пръв път залагаме предварително сума за поемане на общински дълг, заяви зам.-кметът Мария Костадинова, която презентира бюджета. По думите й от две години се работи по проекти за реконструкция на водопроводната и уличната инфраструктура. Тъй като вариантите за финансиране, които имаме по оперативните програми, може би няма да покрият подмяната на водопроводната мрежа, наистина най-вероятно ще се наложи да се вземе такова трудно, радикално, но много необходимо решение за поемане на външен заем или за външно финансиране, каза Костадинова. Предвиденият заем ще се вземе след разрешение на Общинския съвет.

Според проекта за бюджета очакваните приходи са 18 225 000 лв., което е с 2 млн. лв. по-малко от предварително заложените за миналата година. 12 183 000 лв. или 67 % са за местни дейности, а останалите 33 % са за делегирани от държавата дейности. Заложените собствени приходи са 5 494 000 лв. или приблизително колкото са събрани миналата година. От имуществени данъци се предвижда в общинската хазна да влязат 960 000 лв., а от общински такси – 1 247 000 лв. От наеми и услуги се очакват постъпления в размер на 714 566 лв. Най-голям е делът на приходите от продажба на общинско имущество – 2 459 000 лв. Едно от предизвикателствата ни за 2010 г. е как да достигнем нивата на собствени приходи от 2009 г., каза Мария Костадинова. Тя подчерта, че за тази година тенденциите са доста негативни по отношение на кризата и по-точно нейното реално отражение върху нашата икономика.

Разходите са разпределени за местни и държавни дейности, както приходите. При местните най-голям дял – 9 173 726 лв. се пада на функция жилищно строителство и благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. Тук влиза сумата от 5,5 млн. лв. като външно финансиране за реконструкция на водопроводната мрежа. Оперативните разходи за делегираните държавни дейности са по-малко с 470 000 лв., подчерта Мария Костадинова.  Средствата, които са отпуснати за възнаграждения на администрацията като стандарт, са по-малко в сравнение с миналата година, а в същото време ангажиментите, отговорностите и правомощията на ОбА са много по-големи, допълни тя. Целевият трансфер за капиталови разходи пък е намален с 1 999 000 лв.

195 000 лв. са заделени за включване на общински обекти в газопреносната мрежа. С 415 000 лв. на лизинг ще бъде закупена претоварна станция, необходима за извозването на битовите отпадъци до регионалното депо в Харманли. Бюджетът ще се обсъжда от ОбС на 22 февруари.

СМ