23
Пет, Фев
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Седмица след обявяването на поръчката се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от 5,5 млн. лв. за изпълнението на проекта. Заемът бе включен в бюджета за 2010 г. и в инвестиционната програма. На свое заседание Общинският съвет с приемането анблок на предложения от кмета годишен финансов план принципно даде съгласие да се вземе кредит. Въпросът за дълга обаче тепърва трябва да се внесе за разглеждане в пленарната зала, за да получи окончателното решение на местните парламентаристи. Това е поредният борч, който общината поема след канализацията на Гебран и още други проекти. Дори и в условията на криза, надали сега мнозинството в ОбС ще опонира на градоначалника и ще стопира вземането на солидния заем.

На общественото обсъждане, което се състоя в понеделник в малката зала на ОбА, присъстваха основно журналисти и чиновници. В технико-икономическата обосновка бе посочено, че състоянието на водопроводната мрежа в централната градска част е в критично състояние. През 2009 г. авариите в Свиленград са били 95. Съществуващата водопроводна мрежа е изградена през 60-те и 70-те години на миналия век. От тогава досега не са били извършвани планови ремонти, освен в случаите на аварии.

Предвижда се заемът да бъде в евро. Размерът му е 2 812 000 евро, или 5 500 000 лв., а типът финансиране – емитиране на общински ценни книжа /облигации/ при условие на първично частно предлагане. Лихвеното плащане ще бъде до 7,5 %, а таксата на инвестиционен посредник – до 1 % върху максималния размер на облигационния заем. Дългът ще бъде обезпечен от бъдещите собствени приходи на общината, а срокът на издължаване на облигациите – 10 години с 1 година гратисен период.

С парите ще бъде подменен водопроводът на 59 улици с обща дължина на тръбите 20 км. Строителството ще се извършва поетапно. Водопроводната мрежа ще се изпълнява по изкопна технология. Ще се налага временна организация на движението по улиците, ще се спира и водоподаването в рамките на 3-4 часа на ден, за което гражданите ще бъдат уведомявани предварително.

Целта била първо да се подмени водопроводната мрежа, а после да се извърши рехабилитация на уличната настилка, като за това щели да се търсят пари по европейски програми. Това обаче няма да стане скоро. Предвижда се смяната на ВиК-тръбите да приключи през есента. Реално работата по асфалтирането ще започне най-рано следващата година, каза кметът инж. Георги Манолов. По неговите думи средства за основен ремонт на улиците можело да бъдат отпуснати, ако се гарантирало, че те нямало да бъдат разкопавани известен период от време. Така че, ако евентуално проектът за реновиране на пътните платна в Свиленград бъде одобрен, асфалтирането на разкопаните улици ще започне най-рано догодина.

СМ