23
Пет, Фев
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

За да определи кредитния рейтинг на общината, агенцията е извършила обстоен финансов анализ. Отчетените положителни фактори са разумно управление, способност за генериране на алтернативни приходи чрез спечелени проекти от програми, умерено поемане на дългосрочни задължения, ниски нива на просрочени задължения, добра ликвидност, добро управление на активи и др.

При обследването са отчетени и отрицателни фактори, които влияят върху рейтинга. Агенцията е отбелязала недостатъчна, според международните стандарти, гъвкавост при изпълнението на бюджета. За периода 2005-2010 г. има наличие на оперативен дефицит, който е достигнал средна стойност от 8 % от размера на общите приходи по бюджета. През целия период се отчитат високи стойности на капиталови разходи, които се дължат на увеличените разходи за инфраструктура. Друг отрицателен фактор са влошаващите се демографски показатели.

Кредитният рейтинг на Свиленград ще бъде оповестен пред български и чужди инвеститори, както и пред търговските банки, каза Ваня Василева. Рейтинговата агенция ще продължи да наблюдава общината ежедневно, допълни тя.

„Глобал Рейтингс“ е определила рейтингите на около 50 % от общините в България. Според информация на агенцията на свиленградското ниво А са Балчик, Разлог, Сандански, Смолян.

СМ