27
Вт, Фев
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

През март в безработицата в трите общини – Свиленград, Ивайловград и Любимец, се регистрира лек спад, както в цялата страна. Отчетеното ниво през изтеклия месец е 11,06 %, докато през февруари е било 11,13 %. Равнището тук обаче е по-високо от средното за страната, което е 10,14 %. От доста време насам безработицата плавно нарастваше, като сега за пръв път тенденцията се обръща. От Агенцията по заетостта коментираха през седмицата, че според първоначалните данни това се дължи на сезонната заетост.

В нашия район най-висока е безработицата в Любимец – 12,3 %. В Ивайловград нивото е 11,7 %, а в Свиленград – 10,4 %.

Към 31 март на трудовата борса се водят 2 264, от които 1 242 са от община Свиленград. Новорегистрираните през март безработни са 202. От тях 151 са с право на парично обезщетение. 156 от записаните пък са от реалната икономика, като 110 са от Свиленград. Те са от различни малки фирми, от завод „Сакар“, бивши митничари и др. Сред тях е и младши юрист от Бежанския център край Пъстрогор.

През март е прекратена регистрацията на 217 души. От тях 117 са постъпили на работа. Останалите 100 са отпаднали от регистъра по различни причини.

Елена МИХАЛЕВА