04
Пон, Мар
30 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Темповете на спад в икономиката продължават, голяма част от предприятията са в стагнация, подчерта Нанев. В добрите години  /2005 – 2006/ делът на Свиленград в областната икономика е стигал до 12 процента. Сега обаче спирането на производствената дейност на фирми като „Мендерес“ е оказало своето влияние, нови инвеститори за съжаление липсват.  Както „Старият мост писа“, икономиката в общината е в колапс. Никое от промишлените предприятия не работи дори и с една четвърт от капацитета си. Заводът за металорежещи машини „Юг“ едва крета, фабрика „Коприна“ почти спря работа, „Сакар“ не е на по-добро дередже, ЗНОРЧ-ът никакъв го няма, ЗПО-то също. Оборотът в търговските обекти е силно намалял, като малките магазинчета са смазани не само от кризата, но и от навлизането в Свиленград на хипермаркети. Редица митнически и спедиторски фирми са пред фалит. Положението в земеделието също не е оптимистично. Производители на грозде масово се отказват да гледат лозя, понеже лани не намериха пазар за продукцията си. „Тенденцията е да се запази това състояние на икономиката поне още едно – две тримесечия – сподели пред „Старият мост“ Нанев. - Шансовете ни да променим нещо към по-добро са малки, рецесията продължава.“

Община Любимец се доближава по показатели плътно до Свиленград с 1 на сто, а Харманли е с 4 процента, сочат данните. Най-голям в областната икономика е делът на Димитровград – 59%, следван от Хасково с 39%. Малки общини като Симеоновград в момента нямат икономическа значимост от гледна точка на статистиката.

Статистиците наблюдават 320 структуроопределящи фирми от общо 10 000 регистрирани в Хасковска област. Общият обем реализирани продажби на стоки и услуги в областта за първите три месеца на годината възлиза на 255 млн. лв., с 15 на сто по-малко  в сравнение със същия период на миналата година. Най-висок оборот тези 320 фирми са реализирали през март - 103 милиона лева. Това е и единственият месец с ръст спрямо миналата година от 5 на сто. Покачване на продажбите обаче има само в химическия и машиностроителния сектор. Това се дължи най-вече на двойното нарастване на производството в "Неохим". Според данните, най-обезпокоителното е, че оборотът на предприятията от строителния бранш за първото тримесечие на тази година в сравнение с първото тримесечие на миналата е намалял с 34 на сто. За сравнение, намалението през периода януари - март 2009-а спрямо същия период на 2008-ма е едва 13процента. т.е. в случая е налице почти три пъти увеличаване на спада в сферата на строителния отрасъл. Сериозен спад е отчетен и в търговията. Оборотите през първото тримесечие са с 1/3 надолу, което показва свито потребление, коментира началникът на териториалното статистическо бюро Наско Нанев.

Стефка КОЛЕВА