27
Вт, Фев
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Документът се подава еднократно в офисите на НАП по постоянен адрес на лицето. Може да се пусне и по пощата като писмо.

Декларация Образец 7 подават само граждани, които се осигуряват сами. Най-вече това са трайно безработните, домакините и студентите над 26 години. Задължението не засяга едноличните търговци и регистрираните в НАП като самоосигуряващи се. Всеки, който към 31-ви декември миналата година вече се е осигурявал за своя сметка и още не е подал декларация Образец 7, трябва да го направи най-късно до 30 юни. Всеки друг, който започне да се осигурява сам след тази дата, следва да подаде такъв формуляр до края на месеца, следващ месеца, когато е започнал да внася осигуровките си за своя сметка. Например ако едно лице започне да се осигурява само през месец юли, до края на август трябва да подаде в НАП декларация Образец 7.

11 455 души от област Хасково са заявили досега, че плащат сами осигуровките си.

16,80 лева е от тази година месечната здравна вноска. Редовното й внасяне дава на всеки гражданин право на избор на личен лекар и стоматолог, и право на медицинска помощ чрез Здравната каса.

СМ