21
Сря, Фев
32 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Фирма „Примастрой“, която изгражда инфраструктурата, е положила ВиК – тръби, но после ги е вдигнала и си ги е прибрала. Освободени от работа са и местни хора, наети за строителството на обекта. „Тая зона няма да я бъде, отиваме си, като не ни плащат!“, казали от „Примастрой“, довериха свиленградчани, които имат земи наоколо.

„До 15 май т. г. комисия от МРРБ е трябвало да приеме канализацията, като се убеди на място, че е изпълнена. Това обаче не е станало, а тръбите не могат да стоят изложени на атмосферните влияния“, обясниха специалисти от ОбА.

Индустриалната зона в Свиленград се изгражда по проект, финансиран от ФАР. Предвиждаше се за построяването й да бъдат усвоени около 2,5 млн. лева. За реализацията на проекта община Свиленград  закупи от държавата със собствени бюджетни средства бившето летище край с. Момково с площ от 92 581 кв.м. Придобиването на терена стана срещу 250 000 лева. Подробният устройствен план на имота е изготвен от колектив от фирма "Стройпрогресконсулт", Любимец. Водещ проектант в част "Архитектура" е Оксана Балабанова, която бе главен архитект на Свиленград по време на кмета Христо Минков. Преди да се пристъпи към конкретна работа общината е поръчала предварително проучване. То е извършено от Фондация за реформа в местното самоуправление съвместно със специалисти от Американската агенция за инвестиции.

Финансирането на проекти по ФАР обаче бе спряно от Европейската комисия. В писмо и приложение към него от Майкъл Лий, генерален директор на ГД „Разширяване” в Европейската комисия, се посочват поименно 25 нередности по усвояване на средствата и по всяка от тях е приведен пример. Сред тях фигурират и изграждащите се индустриални зони, сред които и  свиленградската.

„С писмо от 11.11.2009 г. дирекция „Национален фонд” към Министерство на финансите уведомява МРРБ, че считано от 10.11.2009 г. извършването на плащания по договори, съгласно ПМС № 76 от 31.03.2009 г. се преустановяват. В тази връзка МРРБ уведоми дружеството, упражняващо строителен надзор – ДЗЗД „Индустриална инфраструктура” и изпълнителите по договорите за строителство, че строително-монтажните работи (СМР) за всички обекти от обхвата на проект BG 2006/018-343.10.03, следва незабавно да бъдат преустановени, като в съответствие с разпоредбите на чл.7, ал.3, т.10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е необходимо да бъдат взети незабавни мерки за съставяне на актове образец № 10 за установяване състоянието на строежите при спиране на строителството – обясниха от Дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и анализи” . - За обекта на територията на община Свиленград акт образец № 10 е съставен на 27.11.2009 г., като към момента на спиране на строителството действително изпълнените СМР възлизат на 54 %. Важно е да се отбележи, че със спирането на строителството на обекта с акт образец 10, договорът с фирмата не се прекратява – спира се задължението на изпълнителя по изграждането на обекта, но остават редица други негови задължения. Уведомяваме Ви, че МРРБ не е поемало ангажимент за приемането на обекта до 15.05.2010 г., като в тази връзки Ви информираме, че съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията осигуряването на достъп до строителната площадка и приемането на обекта се извършват от собственика на имота, съгласно чл.161 (1), а именно община Свиленград.

Към момента, в съответствие със заложените клаузи, договор № 351/28.11.2008 г. е валиден и в сила. Съгласно съставения акт образец 10 на обекта предстои изпълнението на консервационни дейности за запазването и съхраняването на изпълнените работи, безусловен ангажимент на фирмата изпълнител. 

На базата на извършени експертни анализи в МРРБ решение за продължаване СМР на обектите предстои да бъде взето въз основа на поискани становища на останалите институции, свързани с реализацията и бъдещото развитие на индустриалните зони“, обстойно поясняват от МРРБ в отговор на зададените от „Старият мост“ въпроси. 

Изграждането на индустриалната зона в Свиленград започна през 2008 г. Запознати твърдят, че горе-долу по това време или малко по-рано фирмата на кметшата Елена Манолова - „ДЕК 1“, е направила далновидна инвестиция, като е закупила около 60 дка земя непосредствено до индустриалната зона.

Както „Старият мост“ писа, наскоро градоначалникът инж. Георги Манолов изпрати

писмо до премиера Бойко Борисов, в което предлага индустриалната зона, изграждана от общината до бившето селскостопанско летище по пътя за Момково, и бившата СБЗ, която миналата година влезе в Национална компания „Индустриални зони“, да се обединят. Ако държавата и общината презентират заедно една зона, успехът ще бъде по-голям, каза на пресконференция Манолов. Тогава той заяви, че ако предложението му не срещне положителен отговор, ще се търсят инвестиции за довършване на инфраструктурата в индустриалната зона чрез публично-частно партньорство.

Стефка КОЛЕВА