24
Сря, Юли
35 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

„Юлена“ ООД е създадена през 2007 г.  с адрес на регистрация в Пловдив и предмет на дейност „общо строителство на сгради и строителни съоръжения“, сочи информационният масив „ДАКСИ“. Нейни собственици с равен дял са споменатият вече Инджов и Елена Стоянова Манолова, съпруга на градоначалника на Свиленград инж. Георги Манолов. Двамата имат по равен дял от капитала на дружеството.

Юлиан Инджов участва като собственик в 8 фирми, занимаващи се със строителство и търговия с недвижими имоти, производство на различни изделия, мляко и млечни продукти и др., регистрирани в София и Смолян. Той е изпълнителен директор на „Пътни строежи Пълдин“ АД – Пловдив и е в управлението на още над 10 предприятия. През последните години неговата компания "Иса-2000" е печелила солидни като стойност обществени поръчки на общините Девин, Хисар, Смолян, на областните пътни управления в Пловдив и Смолян и др.

 Манолова пък развива успешен бизнес със своите три фирми.

Стефка КОЛЕВА